BF mener

Bibliotekarforbundet er en politisk organisation, der er optaget af medlemmernes hverdag og den verden, de agerer i. Derfor tager forbundets hovedbestyrelse ofte stilling til emner, der er relevante for både medlemmer, interessenter og presse.  

Nedenfor deler Bibliotekarforbundet nogle af disse refleksioner. Der kommer jævnligt nye områder til, og listen skal ses som nedslag i de vigtigste problemstillinger, som forbundet har taget stilling til.

Lønåbenhed

Alle bør aflønnes ens for at udføre det samme stykke arbejde eller arbejde af samme værdi. Læs BF's holdning til lønåbenhed.

_________________________________________________________________________________________


BF's pensionspolitik

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har vedtaget en række pensionspolitiske målsætninger, der danner rammen for Bibliotekarforbundets pensionspolitik.

BF's pensionspolitik (PDF-fil)

_________________________________________________________________________________________

Åbne biblioteker

I en rapport fra januar 2012 konkluderer Carl Gustav Johannsen fra IVA, at besøgs- og udlånstal stiger markant i de perioder, hvor de såkaldt "åbne biblioteker" er betjent af lønnet bibliotekspersonale. Dette viser klart, at værdien af et lokalt folkebibliotek er båret af personalets kompetencer inden for bl.a. vejledning, litteratur- og informationssøgning.

Bibliotekarforbundet mener: om åbne biblioteker (PDF-fil)


Aktivering og ansættelse med løntilskud
Antallet af ledige bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er, der ansættes i løntilskudsstillinger er steget over de seneste år. Dette rejser en del dilemmaer både for den enkelte ledige og for de arbejdspladser, der ansætter folk med løntilskud.

Bibliotekarforbundet mener: om aktivering og ansættelse med løntilskud (PDF-fil) 


Biblioteker og borgerservice
Strukturreformen har mange steder i landet ført til øgede geografiske afstande mellem borgerne og det lokale rådhus. På denne baggrund er der flere steder indgået samarbejder mellem biblioteker og borgerservice. Bibliotekarforbundet anbefaler, at der tydeligt skelnes mellem bibliotek og borgerservice. 

Bibliotekarforbundet mener: om biblioteker og borgerservice (PDF-fil)


Digitalisering
Digitalisering bliver i de kommende år et af de vigtigste redskaber til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme offentlige midler. Bibliotekarforbundet satte i 2011 særligt fokus på digitalisering af den offentlige sektor som et politisk indsatsområde.

Bibliotekarforbundet mener: om digitalisering (PDF-fil) 


Frivillige på folkebibliotekerne

Det er Bibliotekarforbundets holdning, at formålet med at inddrage frivillige i folkebibliotekerne skal være at styrke det lokale engagement i kulturelle aktiviteter og øge den demokratiske deltagelse i lokalsamfundet, hvor de frivilliges aktiviteter skal supplere de bibliotekariske tilbud og yde borgerne en merværdi. Det betyder, at frivilliges indsats skal skabe noget nyt.

Bibliotekarforbundet mener: om frivillige på folkebibliotekerne (PDF-fil)

6 opmærksomhedspunkter ved samarbejdet med frivillige på folkebibliotekerne (PDF-fil)Skab et godt psykisk arbejdsmiljø ved fokus på forebyggelse

Bibliotekarforbundet mener, at nøglen til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen er forebyggelse. Det er for omkostningsfuldt for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet ikke at forebygge.


BF mener: Skab et godt psykisk arbejdsmiljø ved fokus på forebyggelse (PDF-fil)


 

 

 

Pressemeddelelser
Bibliotekarforbundet udsender af og til pressemeddelser om relevante emner.

Klik her, og læs de nyeste.

Pressekontakt
Er du journalist, og vil du i kontakt med Bibliotekarforbundet?
Så kig i presserummet for mere information.