Kultur og foreningsliv er kernevelfærd - et stærkt bibliotek er helt afgørende i en by som Albertslund

Af Paw Østergaard Jensen
Medlem af kulturudvalget i Albertslund og forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening

Kulturpolitik i kommunerne

Grundlæggende handler kulturpolitik om et godt liv før døden. At det ikke ”kun” er vigtigt at kunne leve længe og være sund, når vi prioriterer pengene. Livet skal også have indhold.

Albertslund bliver kaldt for den lille kulturmetropol. Det er min ambition, at det skal styrkes de kommende år. Rygraden i vort kultur- og idrætsliv er stærke kulturinstitutioner, foreninger og aktive borgere.

Alle steder er der professionel ledelse, og på bl.a. biblioteket og musikskolen er det også primært de ansatte, som leverer ydelserne, andre steder som f.eks. i vikingelandsbyen yder de frivillige broderparten. Vi har også et rigt foreningsliv og meget kunst rundt i byen.

Albertslund er tænkt som en by i sig selv, ikke bare som en forstad til København. Her skal livet kunne leves fuldt ud, mens man selv kan være aktiv, og hvis man en dag får brug for hjælp.

Biblioteket er som byens største kulturinstitution, målt i kroner, på ansatte og ikke mindst brugere, selvfølgelig en bærende del af kulturlivet. Biblioteket er afgørende for et godt samarbejde mellem kultur- og idrætslivet, med andre dele af forvaltningen og som facilitator af et stadigt tættere samarbejde mellem de mange aktører på det folkeoplysende område.

Vi har et stærkt Hovedbibliotek og kun én filial, der samtidigt tjener et vigtigt boligsocialt formål. Vi har et bredt udbud af aktiviteter ikke kun på biblioteksmatrikler, men også ude i byen, hvor vi hele tiden søger nye veje til at komme nuværende og ikke mindst potentielt kommende brugergrupper i møde.

Eneste vej for at rykke Albertslund socioøkonomisk de kommende år, er at flere unge tager en uddannelse. Uddannelsesorganisationen Next bygger nyt gymnasium, og vi har et stærkt politisk fokus på at tiltrække flere ungdomsuddannelser til byen. Det stiller også særlige krav til biblioteket at stille sig til rådighed og gøre en indsats for at gøre de unge til faste biblioteksbrugere.