Nyheder


Bibliotekarforbundet leverer nyheder, der er relevante for dig som medlem af forbundet. Derfor lægger vi vægt på en god og bred nyhedsformidling, hvor faget og fagforeningsstof er i centrum. Læs med her på siden.

 
07.02.2018
Er du overenskomstansat med opsat tjenestemandspension?
BF vil gerne i kontakt med medlemmer, som har en opsat tjenestemandspension og af den årsag ikke får indbetalt pensionsbidrag. BF har nemlig vundet en sag i Ligebehandlingsnævnet, som måske er relevant for denne medlemsgruppe.
07.02.2018
Kontakt BF, hvis du er privatansat arbejdsmiljørepræsentant
Efter at en højesteretsdom har slået fast, at et BF-medlem, der var arbejdsmiljørepræsentant hos Carlsberg IT, ikke nød nogen særlig beskyttelse, vil BF gerne i kontakt med de øvrige privatansatte arbejdsmiljørepræsentanter.
30.01.2018
Stærke faglige stemmer tager ordet
Med overskrifter som ”Der er ikke noget hendøende over biblioteket”, ” Uden de rette bøger svigter vi de læsesvage voksne” og ” Bring bibliotekarerne tilbage i den litterære debat” har flere af BF’s deltagere på meningsdanneruddannelsen i den forgangne uge markeret sig i aviserne.
29.01.2018
Ny ferielov giver nyuddannede ret til at holde ferie med løn
Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i aftalen om en ny ferielov, som træder i kraft i 2020.
23.01.2018
OK18-forhandlinger går nu i gang
Forhandlingerne om de offentlige overenskomstforhandlinger på alle 3 forhandlingsområder - stat, kommuner og regioner - starter i dag, fordi der er kommet gang i forhandlingerne mellem lærerne og KL på det kommunale område.
22.01.2018
Fat modet, grib pennen, tag ordet
I weekenden mødtes deltagerne på BF’s Faglig Meningsdanner-uddannelse for første gang for at få redskaber til at debattere og finde politisk mod til at stå frem med deres holdninger.
17.01.2018
BF-medlemmer berørt, når staten igen udflytter arbejdspladser
31 BF-medlemmer bliver direkte eller indirekte berørt af udflytningen af statslige arbejdspladser. Blandt andet skal NOTA flytte til Nakskov.
12.01.2018
Pæne lønstigninger på privatområdet
BF's lønmagasin for privatansatte er på vej til medlemmerne. Den viser pæne lønstigninger.
11.01.2018
Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?
Så vær med i kampen om Arbejdsmiljøprisen 2018.
11.01.2018
Tør du stå uden for fællesskabet, når konflikten kommer?

Der forhandles p.t overenskomster på de offentlige områder (Staten, kommunerne og regionerne). Meget tyder på at forhandlingerne vil ende med en konflikt. Det betyder, at offentlige ansatte kan blive udtaget til at strejke allerede fra den 1. april 2018. Det er også muligt, at arbejdsgiverne vælger at lockoute alle berørte organiserede, offentligt medlemmer.