Nyheder 2017

 
15.12.2017
BF vinder sag i Ligebehandlingsnævnet
Et medlem i BF har netop fået tilkendt en godtgørelse på 125.000 kroner efter, at BF har ført medlemmets sag i Ligebehandlingsnævnet.
15.12.2017
Overenskomstforhandlingerne kan ende i konflikt
De faglige organisationer i stat, kommune og regioner har udvekslet krav med henholdsvis Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i denne uge. 3. januar starter de egentlige overenskomstforhandlinger. De forventes at blive hårde og kan i sidste ende betyde konflikt på det offentlige arbejdsmarked.
15.12.2017
Stor medieinteresse for BF’s uroundersøgelse
Politiken, Radio24Syv, Radioavisen, P1Morgen, TV-Avisen, Ritzau, JyllandsPosten og en lang række andre medier har omtalt BF’s nye undersøgelse af omfanget af episoder med uro og konflikter på bibliotekerne.
29.11.2017
Arbejdsmiljørepræsentant i det private uden særlig beskyttelse
Højesteret har den 29. november afsagt en dom, der slår fast, at et BF-medlem, der var arbejdsmiljørepræsentant og blev fyret ikke nød nogen særlig beskyttelse. En problematisk retstilstand, mener BF’s formand Tine Segel.
27.11.2017
Akademikerne vil have klar besked om frokostpausen
Akademikerne (AC) vil have klar besked om den betalte frokostpause fra innovationsminister Sophie Løhde (V), som de skal forhandle løn- og arbejdsvilkår med til foråret.
27.11.2017
BF i Pressen: Biblioteker skal bryde ældres ensomhed

Kan bibliotekerne spille en rolle i forhold til at bryde ældres ensomhed. Ja, mener tænketanken Fremtidens Biblioteker, der i et projekt med fire biblioteker har arbejdet på at indsamle viden om, hvordan det skal gøres i praksis. Fint tiltag, mener BF's formand Tine Segel, der samtidig understreger, at arbejdet skal ske med udgangspunkt i bibliotekernes kerneområder.


20.11.2017
BF-formand: Navneskifte fra IVA til INF vil give skærpet profil

Det Informationsvidenskabelige Akademis navneskifte til Institut for Informationsstudier (INF) signalerer bredden i studiet, og at instituttet er en del af Københavns Universitet, mener BF’s formand Tine Segel.


10.11.2017
Weekendavisen kalder Cepos-regnestykke for hypotetisk og ufuldkomment

Weekendavisen den 10. november har set nærmere på Cepos’ regnestykker over udgifterne ved bibliotekerne og kalder regnestykket ufuldkomment. Og rent faktisk burde vi passe bedre på bibliotekerne, skriver journalist Henrik Dørge i sin kommentar.


08.11.2017
Kom med PFA til forpremiere på Molly’s Game
Har du en pensionsordning i PFA gennem BF, har du nu mulighed for at komme til en hyggelig og lærerig aften med biograftur og information om pension.
30.10.2017
Ny trepartsaftale om efteruddannelse
Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne (AC), er blevet enige om en ny trepartsaftale om efteruddannelse. Akademikerne havde gerne set et mere ambitiøst resultat for de højtuddannede.
24.10.2017
Ændringer i BF’s forsikringsordning hos Tryg
I løbet af november vil BF’s medlemmer, der har tegnet forsikringer hos Tryg, modtage et brev om en række ændringer i forsikringsprodukterne.
24.10.2017
Bliv faglig meningsdanner
BF søger 10 dedikerede BF’ere til en spændende miniuddannelse i meningsdannelse. Skal det være dig?
11.10.2017
Cepos blander mål og middel sammen
Når Cepos argumenterer for, at biblioteksloven skal afskaffes alene på grund af faldende udlånstal, har de misforstået formålet med bibliotekerne, mener BF.
06.10.2017
Pensionskunder får fortrinsret til opskrivning af børn og børnebørn på nye PFA-kollegier
Pensionsselskabet PFA vil i de kommende år opføre fire nye kollegier i Odense, Aalborg, Aarhus og København. Kollegierne skal skabe optimale rammer for læring, fællesskab og bæredygtighed for mere end 1000 studerende, og selskabets kunder får førsteret til opskrivning.
29.09.2017
Ny ferielov er god nyhed for de nyuddannede
Fra 2020 vil principperne for optjening og afholdelse af ferie blive væsentlig anderledes end i dag.  Det er en af konsekvenserne af det forslag til en ny ferielov, der forventes fremsat i efteråret.
27.09.2017
Husk, at fristen for udbetaling eller overførsel af feriepenge for 2015 er 30. september
Har du feriepenge til gode, som er optjent i 2015, kan du stadig nå at få dem udbetalt. Men du skal selv søge om det via borger.dk.
21.09.2017
BF i pressen: Børnebibliotekerne har været underprioriterede
Børn – især piger – læser mindre i deres fritid end tidligere viser en ny læseundersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. BF’s formand siger til Altinget, at nedprioriteringen af børnebibliotekerne mange steder kan være en af årsagerne.
20.09.2017
Sådan lander du studiejobbet. 3 gode råd.
Er du på jagt efter et studiejob, men har svært ved at komme i gang med ansøgningen? Så er der gode råd at hente fra BF’s karrierecoach Ricki Nielsen, som her giver dig tre gode råd til den gode jobansøgning.
19.09.2017
Bibliotekarformand: Der skal fokus på børns læselyst
En ny rapport fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at der er sket et fald i danske børns fritidslæsning og at en stor gruppe aldrig eller sjældent låner bøger på folkebiblioteket. En udvikling, som skal vendes, mener BF’s formand Tine Segel.
13.09.2017
BF i pressen: Tag de offentlige ledere og medarbejdere seriøst
- Vi skal tættere på borgeren, og afbureaukratiseringen skal i omdrejninger i den offentlige sektor. Sådan lyder budskabet i en kronik i Jyllandsposten den 11. september fra en række AC-fagforbund - heriblandt BF.
11.09.2017
BF sætter kulturpolitikken på dagsordenen
BF har i anledningen af kommunalvalgkampen inviteret kulturpolitikere til at skrive debatindlæg for at sætte fokus på betydningen af biblioteket som drivkraft i lokalsamfundet.
30.08.2017
Ny aftale sikrer bedre pensionsordning

Bibliotekarforbundet har efter en udbudsrunde i foråret 2017 forhandlet en ny, god pensionsaftale for forbundets offentligt ansatte på plads med PFA. Det betyder, at du får en forbedret ordning med flere fordele. Her kan du læse om de nye tiltag og se, hvad de betyder for dig. 


28.08.2017
BF i pressen: Vi skal blive klogere på vores rolle i fremtiden
Under Kulturmødet Mors fangede Altinget BF’s formand til en voxpop, hvor hun fik lejlighed til at fortælle om sine ønsker for fremtidens bibliotek. At bibliotekarerne får en større rolle i vejledningen af skoleelever er vigtigt, mener hun.
28.08.2017
Læsesvage voksne kan få hjælp af bibliotekaren
BF’s formand Tine Jørgensen efterlyste den 25. august i Jyllands-Posten en dobbeltsporet indsats for Danmarks 600.000 læsesvage voksne. Det er vigtigt med efteruddannelse, men også lystlæsning bør vægtes højt.
21.08.2017
Fagbevægelsen til politikerne: Reglerne for fleksjob og førtidspension bør ændres

Retssikkerheden for mennesker med nedsat arbejdsevne skal forbedres mener BF sammen med 40 andre fagforeninger og stiller 6 konkrete forslag til ændring af reglerne for fleksjob og førtidspension.


21.08.2017
Gode informationskompetencer og digital dannelse er værnet mod fake news
BF’s formand mener, at bibliotekarerne kan spille en nøglerolle i forhold til at give befolkningen nødvendige informationskompetencer. Det budskab tager hun med til Kulturmødet Mors, hvor hun skal debattere bibliotekernes rolle i kampen mod fake news med bl.a. kulturministeren.
16.08.2017
Få gode råd til at skabe mental sundhed på arbejdspladsen
Med de rette værktøjer og en tidlig indsats kan medarbejderen, kollegaen, chefen og organisationen være sammen om at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. Partnerskabet Sammen om mental sundhed vil gøre det let at finde værktøjerne og tage dem i brug.
09.08.2017
BF i pressen: Giv fædre bedre muligheder for barsel

BF's formand, Tine Jørgensen, efterlyser sammen med en række andre frontfigurer i fagbevægelsen bedre muligheder for barselsorlov til fædre. Ligestilling må i dag også handle om mændenes rettigheder til at være sammen med deres børn, skriver de i et debatindlæg i dagens Politiken.


02.08.2017
BF i pressen: BF’s formand i Politiken

Skal biblioteker frit kunne udlåne digitale bøger? Det udtalte BF’s formand sig om i en artikel den 22. juli i Politiken.


02.08.2017
BF i pressen: Biblioteksdebat i Radio24syv

Er bibliotekerne i krise, og hvad er egentlig deres primære opgaver? Det var nogle af de emner, BF’s formand var med til at debattere i Radio24syv i juli.


01.08.2017
BF i sympatikonflikt

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har den 21. juni drøftet og truffet beslutning om at BF deltager ligesom en lang række andre organisationer i sympatiblokaden for stillinger som politikadetter.

OBS: Bibliotekarforbundet har afsluttet vores tidligere varslede sympatiblokade med politikadetterne. Baggrunden for forbundets nye beslutning er, at der nu er indgået aftale om en overenskomst for politikadetters løn- og ansættelsesvilkår mellem  CO10/Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen, der også giver ret til at strejke.


Politiforbundet/CO10 har takket BF og de andre organisationer for vores opbakning. (27. september 2017)


28.06.2017
BF vil give studerende en god studiestart

Et langt introforløb og sociale aktiviteter, der ryster de nye studerende sammen, kan mindske frafald på de videregående uddannelser. BF vil støtte op om studiestarten på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og SDU i efteråret.


28.06.2017
Medlemmerne vurderer BF’s image højt i ny medlemsundersøgelse

BF’s medlemmer vurderer i dette års medlemsundersøgelse BF’s image højere end ved sidste måling i 2011. Det er steget med seks indexpoint.


28.06.2017
BF’s rådgivning scorer højt i årets medlemsundersøgelse
I foråret gennemførte BF en medlemsundersøgelse. Den viser, at både medlemstilfredshed og loyalitet er vokset siden forrige undersøgelse i 2011, og at medlemmerne især er tilfredse med BF’s rådgivning.
28.06.2017
Udbudsrunde sikrer igen BF’s medlemmer en god pensionsaftale
Hovedbestyrelse besluttede i 2016 at sende BF’s pensionsaftale i udbud blandt seks pensionsselskaber. Udbudsrunden er nu afsluttet, og BF indleder kontraktforhandlinger om en ny pensionsaftale med PFA.
26.06.2017
SPARK-konsulent fik samarbejde på Norddjurs Biblioteker på ret køl

25 medarbejdere på Norddjurs Biblioteker har været igennem et turbulent forløb med samarbejdsproblemer mellem ledelsen og de ansatte. Vejen ud af konflikterne blev fundet sammen med en SPARK-konsulent.


14.06.2017
BF's medlemmer siger ja til DR-overenskomst
BF's medlemmer har stemt ja til den tre-årige overenskomst Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, DJØF, IDA og BF har indgået med DR.
12.06.2017
Læg en karriereplan

Måske vil du gerne prøve noget nyt efter mange år det samme sted, eller måske er du nyuddannet og tænker på, hvad du skal med dit arbejdsliv. 


09.06.2017
Sådan bruger du BF’s lønstatistik
Skal du til lønforhandlingssamtale med din chef, eller skal du tale løn med din tillidsrepræsentant, er der hjælp at hente i BF’s lønstatistik, der hvert år bliver lavet for både offentligt og privatansatte medlemmer i BF.
07.06.2017
Nyt fra BF’s politiske udvalg Kompetencer og arbejdsliv

Som noget nyt blev der i starten af 2017 nedsat fire politiske udvalg i BF. Udvalgene skal igangsætte og kvalificere arbejdet med den politiske strategi. Her fortæller hovedbestyrelsesmedlem Andreas Brix om arbejdet i udvalget Kompetencer og arbejdsliv.


30.05.2017
BF i Altinget: Bibliotekarer fremmer dannelse

Uddannelsessektoren bør i højere grad medtænke bibliotekarerne som en væsentlig forudsætning i dannelsen af elever og studerende. Det skriver formand for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen i Altinget.


30.05.2017
Mød BF på Folkemødet
Biblioteket i Allinge bliver omdrejningspunkt for biblioteksdebatter om blandt andet digital dannelse og digital sikkerhed ved dette års Folkemøde på Bornholm.
22.05.2017
BF i pressen: Litteraturformidling i centrum på DR2 Dagen
-Litteraturformidling er et spørgsmål om prioritering. Hvad er det, vi vil med læsning i dette land, spurgte BF’s formand Tine Jørgensen retorisk, da hun i anledningen af Blixenprisen drøftede litteratur og formidling på DR2 Dagen.
22.05.2017
Ny dagpengeaftale styrker sikkerhedsnettet for atypisk ansatte
En ny dagpengeaftale er på plads. Den stiller atypisk ansatte mere lige med lønmodtagerne.
17.05.2017
Sammen om mental sundhed

Ny kampagne skal tage hånd om stress og mistrivsel på arbejdspladserne. Det sker med gode råd til, hvordan man som kollega kan hjælpe, hvis man oplever, at nogen mistrives.


16.05.2017
PFA klar med lejeboliger til sine kunder
PFA Pensions kunder kan fra den 10. maj skrive sig op til lejeboliger i de udlejningsejendomme, som PFA-koncernen ejer eller er medejer af.
16.05.2017
Tid til nye arbejdsopgaver?
Hvis du er sulten efter nye arbejdsopgaver eller måske et helt nyt job, kan du booke en karrieresamtale hos BF og få sparring om, hvordan du når dine mål.
11.05.2017
Ny overenskomst for bibliotekarer ansat i DR

Sammen med Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, DJØF og IDA har BF indgået forlig med DR om en ny treårig overenskomst fra 1. juni 2017.


03.05.2017
BF’s formand valgt ind i Forbrugerrådets bestyrelse
BF’s formand Tine Jørgensen er valgt ind i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse. Hun skal bidrage med viden om digitalisering og de forbrugerpolitiske problemstillinger, som følger med.
02.05.2017
Akademikere glemt i regeringens disruptionråd
Regeringen sætter med disruptionrådet fokus på fremtidens arbejdsmarked, men kan ikke finde plads til en repræsentant fra Akademikerne (AC).
02.05.2017
Få et års gratis medlemskab af Forbrugsforeningen
Er du endnu ikke medlem af Forbrugsforeningen, er det måske nu, du skal slå til. Nye medlemmer får det første års medlemskab helt gratis.
27.04.2017
Lovende udspil om nye dagpengeregler for selvstændige og freelancere
Det er godt nyt, at selvstændige og freelancere ifølge et nyt udspil fra Beskæftigelsesministeriet skal have ret til dagpenge på lige fod med lønmodtagere.
26.04.2017
Ny rapport: Digitale tilbud kan gøre folkebiblioteket mere folkeligt

- En klassisk barriere for biblioteksbrug er uddannelsesniveau, men det har ifølge en ny rapport mindre betydning i forhold til den digitale biblioteksbrug, siger BF's formand Tine Jørgensen, som mener, at den viden kan bruges strategisk til at nå nye målgrupper.


25.04.2017
Tilbud: Diplomuddannelse i »Det personlige lederskab«
BF tilbyder medlemmerne et enkeltfag i et diplomlederforløb til en særlig fordelagtig pris. Modulet er en del af den offentlige lederuddannelse og et godt sted at starte, hvis du ønsker en diplomuddannelse i ledelse.
19.04.2017
Ny app som led i kampagnen Sikker når du klikker
Som del af kampagnen Sikker når du klikker har Forbrugerrådet Tænk lanceret app’en Mit digitale selvforsvar.
06.04.2017
BF i pressen: Bibliotekarer løfter kvaliteten på ungdomsuddannelserne

- Kvaliteten af ungdomsuddannelserne forringes, når man sparer på bibliotek og bibliotekar, skriver BF’s formand Tine Jørgensen i et debatindlæg sammen med Jonas Thisted, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Rebecca Orup Arildsen, elev på Roskilde Handelsskole.


03.04.2017
Beskæftigelsesministeren vil forbedre arbejdsmiljøindsatsen
Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø viser en ny undersøgelse fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Derfor skal nyt ekspertudvalg komme med anbefalinger til forbedringer.
03.04.2017
EarlyCare – nyt tilbud fra PFA
PFA indførte den 1. april et nyt initiativ kaldet PFA EarlyCare, hvor du efter kun 14 dages sygemelding kan få hjælp til at komme videre med både privat- og arbejdsliv.
28.03.2017
BF i Altinget: Prioritér digital dannelse på ungdomsuddannelser

Bibliotekarer er helt afgørende, når man skal sikre, at eleverne på ungdomsuddannelserne får de nødvendige digitale kompetencer. Hvis man fortsætter med at spare bibliotekarerne væk, risikerer man at miste den digitale dannelse, skriver BF's formand Tine Jørgensen i Altinget i dag.


22.03.2017
Sidste frist. Deltag i BF’s medlemsundersøgelse

Er du tilfreds med din fagforening? Hvilke af BF’s tilbud bruger du? Og hvilke netværk skal BF tilbyde i fremtiden?  Det er nogle af de spørgsmål, som medlemmerne stilles i BF’s store medlemsundersøgelse i løbet af april. Sidste frist for at svare er søndag den 30. april.


21.03.2017
Løbetur ved Marienborg
BF’s formand Tine Jørgensen er inviteret til løbetur med Statsministeren i næste uge. På BF’s Facebook-side kan du give hende idéer til, hvad hun skal fremhæve i sin samtale med Lars Løkke.
20.03.2017
Mange biblioteker deltager i kampagnen ”Sikker når du klikker”
- Jeg er virkelig glad for at mange biblioteker og bibliotekarer allerede i kampagnens første dage har bakket op, siger BF’s formand Tine Jørgensen.
17.03.2017
BF-formand i debat på CounterPlay festivalen på Dokk1
BF’s formand Tine Jørgensen deltager i en debat om legens betydning i biblioteket ved CounterPlay festivalen den 31 marts.
16.03.2017
Gør din iværksætterdrøm til virkelighed
Overvejer du at starte egen virksomhed, og vil du godt fra start? Så bliv en del af Akademikernes gratis Startup-forløb.
15.03.2017
Det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø skal forbedres
Akademikerne har nedsat ”Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø”, der skal se på, hvordan Danmark i fremtiden får bedre arbejdspladser.
15.03.2017
Fra offentligt til privat ansat – eller omvendt
Går du med overvejelser om at skifte fra den offentlige til den private branche eller omvendt? BF’s karriererådgiver Nanna Berg giver her gode råd om brancheskift.
10.03.2017
Sæt fokus på psykisk arbejdsmiljø – tilmeld dig et SPARK-møde
Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter (TRIO’er) og lokale MED-udvalg har nu mulighed for sammen at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø ved de såkaldte SPARK-møder.
07.03.2017
Bonus på vej til Tryg-kunder
TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg, har besluttet at udbetale en bonus på 750 mio. kroner i 2017 til TryghedsGruppens medlemmer.
06.03.2017
Vild med Data? Så har BF en ny faggruppe til dig
En ny faggruppe er stiftet i BF - Data Science Faggruppen. Medlemmerne af gruppen vil dele viden og lære, hvilke værktøjer man kan bruge til eksempelvis håndtering og visualisering af data.
03.03.2017
BF i pressen: Folk med nedsat arbejdsevne skal behandles værdigt
BF’s formand Tine Jørgensen er i dag medafsender på et indlæg i Politiken, hvor beskæftigelsesministeren opfordres til at trække på fagforeningernes viden i evalueringen af reformen af førtidspension. Formålet er at undgå, at syge tvinges igennem længerevarende og krævende forløb, som ikke munder ud i meningsfuld beskæftigelse.
27.02.2017
Deltag i kampagnen "Sikker når du klikker", som skal hjælpe til sikker internetadfærd
Den 7. marts 2017 lancerer BF og Forbrugerrådet Tænk kampagnen Sikker når du klikker. Kampagnen skal klæde danskerne på til at færdes trygt på internettet. BF opfordrer medlemmerne til at deltage i kampagnen, da det vil synliggøre bibliotekernes tilbud og bibliotekarernes faglighed.
20.02.2017
PFA til kamp mod modregning af ressourceydelse
BF’s pensionsselskab PFA er blandt de selskaber, som gør oprør mod, at det offentlige kan modregne syges private forsikringer i den offentlige ydelse.
14.02.2017
Vil du headhuntes?
Mange drømmer om at blive headhuntet. Hvis du er én af dem, giver BF's karriererådgiver her et par råd til, hvordan du øger dine chancer for at blive spottet.
08.02.2017
BF i pressen: Debat om bibliotekarernes faglighed i Børsen
I et blogindlæg i Børsen skriver ekspert i forandringskommunikation Annette Franck om bibliotekarers modstand mod forandringer – personificeret i Biblioteksvagtens maskot Ditlev. BF’s formand har svaret.
06.02.2017
Privatgruppen sætter fokus på rollen som webkonsulent i nyt White Paper
BF’s Privatgruppe har udgivet et White Paper med titlen Webkonsulent – en karrierevej for informationsspecialister.
27.01.2017
Bliv studenterbestyrelsesmedlem i Privatgruppen
Har du lyst til at lære det private område at kende indefra og få gode erfaringer på CV’et, har du nu mulighed for at blive studenterbestyrelsesmedlem i BF’s Privatgruppe.
23.01.2017
Ansatte i SKAT skal selv betale for fridage
En faglig voldgift har afgjort, at SKAT var i sin gode ret til at opsige medarbejdernes fridage. Det betyder, at de ansatte ikke længere har fri grundlovsdag, juleaften og nytårsaften
23.01.2017
Er du nyuddannet, så tilmeld dig BF’s mentorordning for dimittender
BF ’s dimittendmentorordning har til formål at bygge bro mellem nyuddannede og biblioteker eller private virksomheder og giver nyuddannede konkret viden, de kan bruge i deres jobsøgning. Masser af biblioteker og virksomheder har tilmeldt sig som mentorer. Nu efterlyses flere mentees.
17.01.2017
Forbrugsforeningsbonus til BF’s medlemmer
Er du medlem af Forbrugsforeningen via BF? Så er du sikkert en af de mange, der har optjent bonus i 2016.
12.01.2017
Bibliotekarer kan løfte den digitale dannelse
Det digitale dannelsesniveau for eleverne på de danske ungdomsuddannelser er for lavt, og hvis det skal løftes, er der brug for bibliotekarerne og deres digitale kompetencer.
Gode råd, hvis du skal til jobsamtale
At blive kaldt til samtale er en sejr. Arbejdsgiveren har vurderet, at dine kvalifikationer og kompetencer matcher den stilling, du har søgt. Herfra er det marginalerne og kemien, der tæller. Her er nogle god råd til en vellykket jobsamtale.