BF-formand: Navneskifte fra IVA til INF vil give skærpet profil

20-11-2017 af

Det Informationsvidenskabelige Akademis navneskifte til Institut for Informationsstudier (INF) signalerer bredden i studiet, og at instituttet er en del af Københavns Universitet, mener BF’s formand Tine Segel.

I sidste uge kunne man læse i fagmagasinet Perspektiv, at Det Informationsvidenskabelige Akademi skifter navn til Institut for Informationsstudier. Den nye institutleder Jens Erik Mai lagde i den forbindelse vægt på, at det var nødvendigt at signalere, at studiet er et institut på lige fod med andre institutter på Københavns universitet samtidig med, at man ønsker en skærpet profil på studiet.

BF’s formand Tine Segel er enig:
- Det har været en udfordring for IVA at tiltrække og fastholde studerende. Det kan en skarpere profil, som viser bredden i faget, forhåbentlig ændre på, siger hun.

Forsvinder fokus på kultur?
På Bibliotekarforbundets Facebook (link) har der været debat om navneskiftet, og nogle har stillet spørgsmålstegn ved, om kulturen stadig kommer til at spille en integreret rolle i uddannelsen. Det forsikrer lektor ved IVA Nanna Kann Rasmussen på Facebook, hvor hun skriver, at der stadig vil blive undervist og forsket i kultur.

Tine Segel er heller ikke i tvivl om, at kulturen forsat kommer til at spille en nøglerolle på studiet.

- Det unikke ved kandidaterne fra IVA er netop, at deres viden ligger i spændingsfeltet mellem, medieteori, kulturteori og informationsteori. Det er mit indtryk fra møder i Aftagerpanelet, at sådan bliver det også fremadrettet, selvom man skifter navn. 

Det er planlagt, at navneskiftet følges op af en ændring i bachelorstudieordningen, som også har til formål at skærpe profilen og tiltrække nye studerende. Arbejdet med godkendelsen af den nye studieordning er endnu ikke afsluttet.