BF i pressen: Bibliotekarer løfter kvaliteten på ungdomsuddannelserne

06-04-2017 af

- Kvaliteten af ungdomsuddannelserne forringes, når man sparer på bibliotek og bibliotekar, skriver BF’s formand Tine Jørgensen i et debatindlæg sammen med Jonas Thisted, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Rebecca Orup Arildsen, elev på Roskilde Handelsskole.

Debatindlægget er bragt den 5. april 2017 i Roskilde Dagblad.

Skrevet af:

Tine Jørgensen, formand Bibliotekarforbundet

Jonas Thisted, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Rebecca Orup Arildsen, elev Roskilde Handelsskole


Eleverne på landets ungdomsuddannelser bruger megen tid på opgaveskrivning. De skriftelige opgaver er vigtige for elevens evne til at reflektere og være kritisk over for problemstillinger og dermed tilegne sig vigtige kompetencer for deres videre studie og arbejdsliv. En vigtig del af det at skrive en god opgave er effektiv og korrekt informationssøgning. 


Derfor har uddannelsesbibliotekarerne en vigtig opgave med at hjælpe eleverne med at navigere i den store jungle af materialer, når der skal skrives større opgaver. De sætter retning og metode på emneafgrænsning, problemformulering, søgestrategi, kildekritik, noteapparat, litteraturlister, ophavsrettigheder osv. Det resulterer kort og godt i bedre opgaver med høj faglighed for eleverne, hvilket undersøgelser også viser. 


Desværre er det langt fra alle ungdomsuddannelser, som prioriterer bibliotekarernes kompetencer. En undersøgelse, som Bibliotekarforbundet lavede i 2015 viser, at hver fjerde ungdomsuddannelse ikke har et bibliotek og en bibliotekar. Og tallet er for nedadgående. To-procentsbesparelserne, som uddannelsesinstitutionerne er blevet pålagt, har konsekvenser. De seneste to år har nedskæringerne betydet, at lidt over 30 bibliotekarstillinger er blevet nedlagt. Det svarer til, at 15 procent af Bibliotekarforbundets medlemmer inden for dette område, er blevet ramt.


På Roskilde Handelsskole startede eleverne i forrige uge en underskriftindsamling i protest mod lukningen af biblioteket og fyringen af bibliotekaren. De har brug for deres bibliotekar og frygter for den faglige kvalitet, når han forsvinder. Hvem skal nu vejlede os? Hvem har nu styr på materialerne? Licenserne? Hvor går jeg hen, når jeg mister overblikket eller har brug for en ny vinkel på min problemstilling? Spørgsmålene er mange. Underviserne kan ikke overtage det hele. Folkebiblioteket kan heller ikke, for dér findes ikke samme ekspertise i forhold til skolens pensum og de krav, der stilles til opgaveskrivningen. 


Der er store politiske ambitioner på de unges og uddannelsessystemets vegne, og de faglige krav til eleverne vokser. Men når man skærer i budgetterne, lukker biblioteket og siger farvel til bibliotekarerne har det konsekvenser for både karakterniveau, studiemiljø og elevernes faglige kompetencer. Det betaler sig ikke på længere sigt, og det forringer kvaliteten af uddannelserne.