BF i pressen: Børnebibliotekerne har været underprioriterede

21-09-2017 af
Børn – især piger – læser mindre i deres fritid end tidligere viser en ny læseundersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. BF’s formand siger til Altinget, at nedprioriteringen af børnebibliotekerne mange steder kan være en af årsagerne.
Formand for Bibliotekarforbundet, Tine Segel (tidl. Tine Jørgensen) påpeger i Altinget den 21. september, at arbejdet med litteraturformidling til børn er blevet nedprioriteret, hvilket kan være en medvirkende årsag til den faldende fritidslæsning blandt børnene, som den nye læseundersøgelse dokumenterer.

"Børnebibliotekerne på mange biblioteker har i en årrække været underprioriterede, som konsekvens af generelle biblioteksbesparelser," siger hun og uddyber:

"Man rykkede for eksempel børnebibliotekarerne ud af børnebiblioteket og hen i fællesskranker. Men netop børnebibliotekarens viden og tætte kontakt til børn og deres forældre er uvurderlig i forhold til at skabe læselyst hos børn, og det er en erkendelse, som heldigvis er ved at genopstå på bibliotekerne," siger Tine Segel.

Styrk samarbejde mellem skoler og biblioteker
Udover at prioritere formidlingen til børn er der desuden behov for et bedre og mere forpligtende samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker. Tine Segel påpeger, at der ikke er noget ensartet niveau for, hvordan samarbejdet foregår.

”I nogle kommuner er det meget veletableret, og her er forløb, der sikrer, at alle børn har berøring med deres folkebibliotek. I andre kommuner oplever børnebibliotekarerne, at det kan være svært at komme i kontakt med lærerne. Ideelt set burde der være mere ensartede tilbud til børnene, fordi både læsning og informationskompetencer er så vigtige. Men skal det ske, er der brug for forpligtende samarbejder,” siger Tine Segel.