BF i pressen: Tag de offentlige ledere og medarbejdere seriøst

13-09-2017 af
- Vi skal tættere på borgeren, og afbureaukratiseringen skal i omdrejninger i den offentlige sektor. Sådan lyder budskabet i en kronik i Jyllandsposten den 11. september fra en række AC-fagforbund - heriblandt BF.

Der er brug for en offentlig sektor, hvor kvalitet er omdrejningspunktet. Det kræver, at både ledernes handlemuligheder og medarbejdernes faglige råderum ikke begrænses af unødvendige målinger og goldt bureaukrati, skriver fagforbundene i en fælles kronik i Jyllands-Posten den 11. september.

 - Som det er i dag, er der alt for mange steder i den offentlige sektor, hvor der er skabt forhindringer for, at der kan leveres bedre kvalitet til borgerne. Dette problem er ikke nyt. Og de fleste regeringer har da også lovet at gøre noget ved det. Men der sker ikke meget, trods de politiske løfter. Meget tyder på, at Finansministeriet og de øvrige myndigheder ikke tør slække på tøjlerne og mindske kravene til dokumentation og registrering, når det kommer til stykket. Og derfor er det vanskeligt at få ændret styringen af både sygehusene og resten af den offentlige sektor, så det er kvaliteten, der kommer i centrum.

Mere rum og tillid til medarbejdere og ledelse
Forbundene peger på, at der er flere ledelsesudfordringer i den offentlige sektor i dag, der skal kigges på, hvis der skal skabes mere kvalitet. De hilser regeringens ledelseskommission velkommen, da der er brug for at styrke ledelsen i den offentlige sektor og sætte fokus på styring og de rammer, lederne har.

-De, der er tættest på borgerne, skal have bedre muligheder for at handle, i forhold til hvad der fagligt giver bedst mening, og som skaber god kvalitet. Medarbejdere og ledere skal kunne bruge deres kompetencer fuldt ud.

Forbundene foreslår, at ledelseskraften i den offentlige sektor sættes fri på en ny måde.

- Det handler ikke om bare at sætte ledere fri, vigtigere er vilkårene for at udøve ledelse, hvordan styrker man det, hvordan skaber man den bedste rekrutteringsbase, hvordan bliver ledere bedre til at forstå og sætte sig ind i medarbejdernes pressede vilkår? Og helt klart også omvendt: Hvordan bliver regeringen bedre til at lade lederne være ledere?

Desuden skal der større fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

- Undersøgelser viser sort på hvidt, at godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt oplevelsen af tillid og retfærdighed er afgørende for, hvor godt arbejdspladsen lykkes med sin kerneopgave. Sunde medarbejdere udvikles af dygtige ledere, som også har fokus på den enkelte.