Læsesvage voksne kan få hjælp af bibliotekaren

28-08-2017 af
BF’s formand Tine Jørgensen efterlyste den 25. august i Jyllands-Posten en dobbeltsporet indsats for Danmarks 600.000 læsesvage voksne. Det er vigtigt med efteruddannelse, men også lystlæsning bør vægtes højt.

Vi bringer indlægget i sin helhed.

Gode læse- og regnefærdigheder er afgørende for at få et godt liv, kunne uddanne sig, passe et job og deltage som aktiv borger i et demokratisk samfund. Derfor skal der fokus på at hjælpe de 600.000 læsesvage voksne, som findes i Danmark. Det skriver direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Mikkel Harder, og formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal i Jyllands-Posten den 22/8. De ønsker at forpligte de aktører, der har mulighed for at hjælpe - særligt de, der deltager i trepartsforhandlingerne om fremtidens voksen- og efteruddannelse dette efterår.

Jeg er enig i at efteruddannelse kan og skal hjælpe flere med basale læsefærdigheder og opfordrer til at sammentænke den formelle efteruddannelse med den frie læsning, eksempelvis ved at koordinere kulturpolitiske og uddannelsesmæssige initiativer. Man kan derfor med fordel inddrage bibliotekernes arbejde med læselyst.

Netop lysten til og modet på at træne sine læsefærdigheder er nemlig vigtig for den enkelte, hvis motivationen i et uddannelsesforløb skal bevares. Her kan bibliotekarerne vejlede og understøtte eksempelvis gennem et særligt fokus på målgruppen i bibliotekernes læseklubber, men også ved at videreudvikle på erfaringerne fra Kulturministeriets kampagne Danmark Læser fra 2013-2015, der bl.a. fokuserede på at give dem, som ikke er vant til at læse og komme på biblioteket, bedre mulighed for at komme i kontakt med læsning og litteratur.

Der er et stort potentiale i at turde tænke på tværs af sektorer og fagligheder, når nye initiativer for læsesvage sættes i gang. Spørgsmålet er, om vi tør, og hvem der tager de første skridt. Bibliotekerne er på vej, men der skal bredere samarbejder til for at ramme målgruppen på den rette måde.

Bragt i Jyllands-Posten den 25. august 2017.