BF vinder sag i Ligebehandlingsnævnet

15-12-2017 af
Et medlem i BF har netop fået tilkendt en godtgørelse på 125.000 kroner efter, at BF har ført medlemmets sag i Ligebehandlingsnævnet.

BF har sikret et medlem 125.000 kroner i godtgørelse efter at have rejst medlemmets sag i Ligebehandlingsnævnet.

Sagen har relevans for den gruppe af medlemmer, der er fyldt 60 år og som har en opsat tjenestemandspension.

Den konkrete sag, BF på medlemmets vegne har fået medhold i, blev rejst, fordi et overenskomstansat medlem af BF oplevede, at hendes arbejdsgiver stoppede hendes pensionsindbetaling, fordi hun oplyste, at hun modtog egenpension fra et tidligere ansættelsesforhold som tjenestemand i en anden kommune. 

BF indbragte derfor i marts 2017 sagen for Ligebehandlingsnævnet, og fik i december medhold i, at der var tale om aldersdiskrimination, når medlemmet blev udelukket fra at deltage i en pensionsordning under sin ansættelse, begrundet i at medlemmet modtog  en aldersrelateret tjenestemandspension fra et tidligere ansættelsesforhold.

BF opfordrer alle medlemmer, der kan stå i en lignende situation om at kontakte BF’s forhandlingsafdeling på mailen bf@bf.dk