BF i pressen: BF’s formand i Politiken

02-08-2017 af

Skal biblioteker frit kunne udlåne digitale bøger? Det udtalte BF’s formand sig om i en artikel den 22. juli i Politiken.

Lørdag den 22. juli udtalte BF’s formand, Tine Jørgensen, sig til Politiken i artiklen Skal biblioteker have fri adgang til at udlåne forlagenes e-bøger?

»Ud fra et formidlingsperspektiv ville det være idealet med fri og lige adgang til det digitale på samme måde som til det fysiske«. Sådan siger Tine Jørgensen blandt andet i artiklen, der sætter fokus på debatten om, hvorvidt bibliotekerne skal have adgang til digitale bøger, ligesom de frit kan købe og udlåne fysiske bøger.

Samtidig belyser BF’s formand, hvorfor det er vigtigt, at der findes et alternativ til kommercielle tjenester.

»Og vil vi ikke gerne have, at de her ting stilles til rådighed og kan lånes, uden at nogen med kommercielle interesser holder øje med, hvad vi læser?«

I artiklen understreges det, at hverken forlag eller eReolen på nuværende tidspunkt ønsker lovgivning på området, det skal fortsat baseres på frivillige aftaler. Men i et mailsvar til Politiken skriver kulturminister Mette Bock (LA), at »digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på«. Hun vil derfor i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag, blandt andet for at afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende.

Læs artiklen her.