BF's medlemmer siger ja til DR-overenskomst

14-06-2017 af
BF's medlemmer har stemt ja til den tre-årige overenskomst Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, DJØF, IDA og BF har indgået med DR.

Omstændighederne omkring forhandlingerne mellem DR og journalisterne og akademikerne har denne gang været helt særlige, fordi DR i februar tabte en sag om afskaffelsen af den betalte spisepause. 

Havde DR vundet, ville afskaffelsen i følge DR have bidraget med 45 millioner kroner årligt til DR’s økonomiplan fra 2018. Derfor har den nye overenskomstaftale en meget smal økonomisk ramme med beskedne lønreguleringer. 

De første to år er der aftalt stop for lønstigninger. Det tredje år gives der lønstigninger på 1,2 pct. (0,9 procent på basisløn og 0,3 procent til personlige lønforhandlinger). Dertil er der mulighed for forhandlinger af yderligere personlig løn med op til 0,3 procent i periodens tredje år. 
For bibliotekarer ser lønudviklingen dog alligevel bedre ud, da det særskilt er aftalt, at de vil få tre-årstillægget på linje med de øvrige medarbejdere på AC-overenskomsten.

Med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdstale i DR, er der desuden lavet en tillægsaftale om samarbejde og tryghed med det formål at begrænse antallet af opsigelser i den treårige periode, aftalen dækker. Det betyder blandt andet, at tillidsrepræsentanterne kan anmode DR’s ledelse om drøftelser med henblik på at undersøge mulighederne for at undgå opsigelser.