Bibliotekarformand: Der skal fokus på børns læselyst

19-09-2017 af
En ny rapport fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at der er sket et fald i danske børns fritidslæsning og at en stor gruppe aldrig eller sjældent låner bøger på folkebiblioteket. En udvikling, som skal vendes, mener BF’s formand Tine Segel.

Foto: Jakob Boserup

- At 29 % af børnene i 3.-7. klasserne aldrig låner bøger på folkebiblioteket, er et overraskende højt antal. Det betyder, at alt for mange børn går glip af den hjælp, de kan få til fritidslæsning af landets folkebibliotekarer. Læsning er en altafgørende kompetence for os alle sammen og læsevaner grundlægges tidligt, derfor skal vi bruge denne undersøgelse til at forpligte alle dem, som kan hjælpe børnene med at blive stærke læsere. Her tænker jeg især på folkebiblioteker, skoler og forældre, siger Tine Segel, som efterlyser forpligtende samarbejder.

-Vi kan ikke lade det være op til den enkelte ildsjæl på skolen eller biblioteket at løfte opgaven. Så bliver det alt for tilfældigt, hvilke tilbud børn møder, hvis de i det hele taget får et tilbud. Det er tid til, at de kommunale institutioner for alvor finder hinanden i et forpligtende samarbejde om at give børn gode læsefærdigheder og ikke mindst lyst til at læse. Med denne nye undersøgelse har vi helt ny viden på området, og det bør der uden tvivl handles efter, især set i lyset af, at den seneste PISA-undersøgelse viser, at cirka 15 % af de danske elever har svage læsefærdigheder.

Biblioteket skal være dér, hvor børnene er
Rapporten viser, at børns medie- kultur- og læsevaner ændrer sig markant på grund af den digitale udvikling. Børn bruger eksempelvis mindre tid på at læse i dag end tidligere, og læser meget mere på nettet og på sociale medier. Desuden har børnene meget lavt kendskab til bibliotekernes digitale platforme. Den udvikling stiller også nye krav til bibliotekerne, siger Tine Segel.

-Bibliotekerne skal være de steder, hvor børnene er. Det ved bibliotekarerne godt, og de har også lavet rigtig gode tiltag eksempelvis med BibTuben, som er bibliotekets Youtube-kanal for unge, men vi kan blive endnu bedre og involvere børnene mere i det, fordi børns primære inspiration er andre børn, siger hun.

Prioritér børnebibliotekaren
Dette kræver blandt andet, at folkebibliotekerne i højere grad prioriter børnebiblioteket og efteruddannelse til børnebibliotekarer. 

-Der har desværre været en periode, hvor bibliotekerne nedprioriterede specialet som børnebibliotekar, men vi kan jo se med denne nye undersøgelse, at der er et stort behov for at lokke børnene og deres forældre ned på biblioteket. Forhåbentlig vil rapporten inspirere bibliotekarerne til at udvikle deres tilbud og praksis i forhold til børns læsning. Samtidig skal vi huske, at biblioteket ikke skal blive endnu en skole, men skal være et frirum, hvor børnene kan fordybe sig i lige netop det, de har lyst til. Men hvis ikke de voksne viser dem vejen derhen, så finder de den ikke nødvendigvis selv.


Rapporten ”Børns læsning 2017” er blevet til i et partnerskabsprojekt mellem Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Københavns biblioteker, Læremiddel.dk og Nationalt Center for Læsning.