Det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø skal forbedres

15-03-2017 af
Akademikerne har nedsat ”Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø”, der skal se på, hvordan Danmark i fremtiden får bedre arbejdspladser.
Ekspertpanelet skal se på, hvordan det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø forbedres på de danske arbejdspladser, så vi får et langt lavere stressniveau, bedre forebyggelse og ledelse på arbejdspladser i den offentlige og private sektor.

I spidsen for tiltaget står Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen, der i den kommende tid skal arbejde på opgaven i samarbejde med forskere, professorer og andre førende eksperter på området.

Hver 7. akademiker oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø
Digitalisering, konstante forandringer på arbejdspladserne og forventninger om at skulle blive længere på arbejdsmarkedet i fremtiden vender op og ned på arbejdslivet for mange i disse år.
Det mærkes på det psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte i både det offentlige og det private arbejdsmarked. Det gælder også for de stadig flere videnmedarbejdere i de danske virksomheder.

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse viser, at næsten hver syvende akademiker (14 pct.) oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Næsten 10 pct. af alle akademikere er stressede i hverdagen og peger på arbejdet som grunden til deres stress. Ekspertpanelet skal finde løsninger på de mange udfordringer.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, mener, at vi har et fælles ansvar for at få skabt ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet.

”Problemer med det psykiske arbejdsmiljø er ikke den enkeltes problem. Det er et problem for arbejdspladsen og samfundet. Alt for mange arbejdspladser forstår desværre ikke, hvad der skal til for at sikre og fastholde et arbejdsmiljø, der ikke slider på psyken. Det er ikke kun skidt for medarbejderne, men også for virksomhederne, der går glip af innovation, produktivitet og kvaliteten”, siger Lars Qvistgaard.