BF i pressen: Debat om bibliotekarernes faglighed i Børsen

08-02-2017 af
I et blogindlæg i Børsen skriver ekspert i forandringskommunikation Annette Franck om bibliotekarers modstand mod forandringer – personificeret i Biblioteksvagtens maskot Ditlev. BF’s formand har svaret.
”Faglig kamp handler i dag ikke om retten til at være mod, men mulighed for at være med”, skrev Annette Franck i Børsen den 2. februar. I et indlæg, kritiserede hun, hvordan Biblioteksvagten markedsfører sig med  en papfigur med budskabet: Spørg ikke Google. Spørg Biblioteksvagten.

Annette Holck mente, at det budskab var et udtryk for et ledelsessvigt, og at man på bibliotekerne ikke sikrer konstant og kollektiv faglig indsigt i teknologisk udvikling og ændringer i brugeradfærd. Hun ser lederne som medansvarlige for modstand mod udvikling på arbejdspladsen og mener, at de faglige organisationer har et medansvar for ikke at kæmpe den rette kamp.

BF’s formand Tine Jørgensen skrev i den anledning følgende svar til Annette Franck.
Det kan læses med yderligere kommentarer på Børsens hjemmeside. Men det kræver login.

Du kan også følge debatten på BF's Facebook-side.

Tine Jørgensens svar

"Bibliotekarerne skal kæmpe med, ikke imod den teknologiske udvikling. En holdning, som jeg som formand for Bibliotekarforbundet (BF) kun kan være enig i, så det ærgrer mig lidt, at du ikke har researchet sig frem til, at BF deler din holdning. Hvis der er noget, faglige organisationer i disse tider kæmper for, er det netop muligheden for faglig udvikling og ønsket om, at medlemmernes kompetencer sættes bedst muligt i spil i forhold til de teknologiske forandringer. Det gælder også i BF.

Eksempelvis har vi under overskriften 'Fra Google til grundighed' arbejdet for at vise fordelene ved at integrere den bibliotekariske faglighed bedre i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Eleverne, som langt fra er digitalt dannede, selvom de er vokset op med iPad og iPhone, skal lære at tage den kildekritiske kasket på, når de bruger Google, og når bibliotekaren integreres bedre, så lærer de, at der findes mange andre måde at søge informationer på, når de eksempelvis skal skrive en større opgave. Lignende tiltag findes på folkebibliotekerne, hvor der også i stigende grad samarbejdes med folkeskolen om at højne elevernes informationskompetencer, så jeg deler ikke din generalisering af hele sektoren.

De seneste måneders debat om fake news er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at højne befolkningens informationskompetencer. Google er nemt og hurtigt og på mange måder et genialt værktøj. Men det skal bruges med omtanke, og man skal huske at tage den tidligere nævnte kildekritiske kasket på. Den glemmes ofte i farten, måske fordi mange ikke har lært, hvordan man gør og ikke tænker på at Google aktivt bruger søgehistorik til at frembringe resultater ud fra ens profil og præferencer, og ud fra hvad der kan komme annoncører til gode.

I BF er vi bevidste om vores ansvar for at guide medlemmerne i det nye faglige landskab. For som du skriver, har bibliotekarerne en uomtvistelig ekspertise, når det gælder kvalitetssikring af viden og informationssøgning. Derfor ser jeg heller ikke bibliotekarernes faglighed blev overflødiggjort af udviklingen. Tværtimod er der netop nu mulighed for at udvikle faget og påtage sig nye roller og ansvarsområder."