Få gode råd til at skabe mental sundhed på arbejdspladsen

16-08-2017 af
Med de rette værktøjer og en tidlig indsats kan medarbejderen, kollegaen, chefen og organisationen være sammen om at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. Partnerskabet Sammen om mental sundhed vil gøre det let at finde værktøjerne og tage dem i brug.
Parterne bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 har afsat 7 millioner kroner til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Det er resulteret i partnerskabet Sammen om mental sundhed, der ønsker at skabe trivsel på arbejdspladsen, fastholde medarbejdere i arbejde og/eller lette vejen tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding på grund af mentale helbredsproblemer. 

Parterne har blandt andet skabt hjemmesiden mentalsundhed.dk, hvor man både som medarbejder, leder og tillidsrepræsentant kan finde værktøjer til at forbedre trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Værktøjet kan være alt fra en pjece med gode råd til en film, der viser, hvad man skal være opmærksom på som medarbejder, kollega eller chef.

5 gode råd til kollegaen
Stress og mistrivsel er desværre et voksende problem for akademikere og vidensmedarbejdere. På hjemmesiden kan man derfor finde 5 gode råd til, hvordan man som kollega kan gribe det an, hvis man oplever, at arbejdspladsen er præget af stress:

• Bidrag til et godt fællesskab
• Hold øje med dine kolleger
• Spørg ind til dine kollegaer
• Støt op om dine kollegaer
• Hjælp med at finde vej til løsninger


Du kan læse mere om de enkelte råd her
.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partnerskabet Sammen om mental sundhed er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen.