Fagbevægelsen til politikerne: Reglerne for fleksjob og førtidspension bør ændres

21-08-2017 af

Retssikkerheden for mennesker med nedsat arbejdsevne skal forbedres mener BF sammen med 40 andre fagforeninger og stiller 6 konkrete forslag til ændring af reglerne for fleksjob og førtidspension.

Personer med nedsat arbejdsevne mødes alt for ofte af mistillid, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Deres retssikkerhed skal forbedres, mener 41 faglige organisationer, der samlet repræsenterer én million medlemmer. 

I en appel til Folketingets partier, der i den kommende tid evaluerer fleksjob- og førtidspensionsreformen, fremlægger organisationerne derfor seks konkrete forslag til ændringer af reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet.

Seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspension 

• Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

• Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

• Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

• Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

• Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

• Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Læs mere i Information