Fra offentligt til privat ansat – eller omvendt

15-03-2017 af
Går du med overvejelser om at skifte fra den offentlige til den private branche eller omvendt? BF’s karriererådgiver Nanna Berg giver her gode råd om brancheskift.
Et skifte fra en sektor til en anden kan styrke din karriere, men der er nogle overvejelser, du bør gøre dig, inden du beslutter, hvilken vej du skal gå.


Ønsker du at skifte branche, skal du derfor kunne omsætte dine nuværende kompetencer og arbejdsområder til noget, der skaber værdi og kan forstås i den branche, som du gerne vil ind i.


I langt de fleste stillinger er det de samme kompetencer, der efterspørges i henholdsvis den offentlige og private sektor, men de kaldes noget forskelligt. 

Hvilke kompetencer har du?
Mange offentligt ansatte vil sige, at de er analytisk stærke, fordi de er vant til at lave analyser og udarbejde rapporter. Men det giver kun værdi i det private, hvis analyserne gør dig i stand til at se muligheder for nye løsninger. Der er ingen analyser for analysernes egen skyld.

I det offentlige er det en værdi, at du kan agere i et politisk system. Det er også en værdi i det private, men her vil kompetencen nærmere være, at du er god til at bruge dit netværk og tænke strategisk.

Meget af forarbejdet i et politisk system består i at udarbejde indstillinger, der danne grundlaget for en politisk beslutning. I det private vil det være en styrke, når du skal lave beslutningsoplæg til ledelsen, der f.eks. viser, hvordan virksomheden kan distancere sig fra konkurrenterne.