Lovende udspil om nye dagpengeregler for selvstændige og freelancere

27-04-2017 af
Det er godt nyt, at selvstændige og freelancere ifølge et nyt udspil fra Beskæftigelsesministeriet skal have ret til dagpenge på lige fod med lønmodtagere.
En arbejdsgruppe i Beskæftigelsesministeriet har den 25. april fremlagt et udspil til et nyt dagpengesystem for selvstændige. Der lægges op til en forenkling af reglerne og en mere tidssvarende model.

Hovedelementet i den anbefalede dagpengemodel er, at det ikke længere er personen, der defineres som selvstændig eller lønmodtager, men personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. Dermed bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere. For eksempel vil en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret. Det er ikke muligt i dag.

Udspillet betyder, at lønmodtagere og selvstændige i langt højere grad ligestilles, hvilket BF’s formand Tine Jørgensen er glad for.
- Der vil fremover komme flere atypisk ansatte, og derfor er det vigtigt, at dagpengesystemet kan favne dem med på lige vilkår med lønmodtagerne. Det er på tide, at der skabes større tryghed og et bedre sikkerhedsnet i tilfælde af arbejdsløshed. Ellers mister vi den jobfleksibilitet, som er så vigtig en del af vores arbejdsmarked i Danmark, siger hun.

Regeringen vil nu indkalde til politiske forhandlinger om det nye udspil.