Medlemmerne vurderer BF’s image højt i ny medlemsundersøgelse

28-06-2017 af

BF’s medlemmer vurderer i dette års medlemsundersøgelse BF’s image højere end ved sidste måling i 2011. Det er steget med seks indexpoint.

Den udvikling glæder BF’s formand Tine Jørgensen, eftersom der er blevet arbejdet med at forbedre BF’s brand og medlemmernes opfattelse af deres fagforening.

- Det er dejligt at se, at medlemmerne anser BF for at være en faglig organisation, der følger med i fagets udvikling, yder professionel rådgivning, kæmper for medlemmernes interesser og er et stærkt fagligt fællesskab. Det ligger mig meget på sinde, at BF hele tiden udvikler sig på den front, så medlemmerne også i fremtiden vil opleve BF som en fagforening, hvor de får noget for deres kontingent.

Selvfølgelig er der stadig aspekter af BF’s image, som kan forbedres. MSI, som står bag undersøgelsen, anbefaler eksempelvis, at BF prioriterer at være mere nytænkende, da det vil have en positiv effekt på medlemmernes opfattelse af BF fremadrettet.

Læs Medlemsundersøgelsen 2017 her.