Sidste frist. Deltag i BF’s medlemsundersøgelse

22-03-2017 af

Er du tilfreds med din fagforening? Hvilke af BF’s tilbud bruger du? Og hvilke netværk skal BF tilbyde i fremtiden?  Det er nogle af de spørgsmål, som medlemmerne stilles i BF’s store medlemsundersøgelse i løbet af april. Sidste frist for at svare er søndag den 30. april.

For at give medlemmerne den bedst mulige service og udvikle tilbud, som svarer til medlemmernes behov på et stadig bredere arbejdsmarked, har BF den 28. marts sendt en mail ud til alle medlemmer (dog ikke pensionister og tillidsvalgte) med en invitation til at deltage i BF’s medlemsundersøgelse. Undersøgelsen løber fra den 29. marts til den 30. april og skal give BF et aktuelt billede af medlemstilfredsheden og forventningerne til BF.

Sidst BF gennemførte en lignende undersøgelse var i 2011, og derfor har det stået højt på formand Tine Jørgensens ønskeliste at lave en ny undersøgelse.

- En medlemsundersøgelse giver et aktuelt billede af, hvordan medlemmerne oplever BF som fagforening, og hvordan de bruger vores tilbud. Jeg er spændt på, hvordan medlemmerne vurderer BF, og glæder mig til – sammen med hovedbestyrelsen og sekretariatet – at omsætte undersøgelsens resultater til forbedringer og klare prioriteringer i vores tilbud til dem.

Tre ekstra temaer

Som noget nyt i forhold til medlemsundersøgelsen i 2011 spørger BF ind til tre temaer, der udspringer af BF’s seneste princip- og arbejdsprogram. De lyder:

  • Hvilke præferencer har medlemmer i forhold til BF’s (politiske) kommunikation?
  • Hvordan passer medlemmernes kompetencer i forhold til krav på arbejdsmarkedet?
  • Hvilke behov er der for nye netværk?

Når medlemsundersøgelsen er afsluttet, bearbejdes data, og herefter informeres der om resultaterne af undersøgelsen, samt hvilke initiativer der eventuelt sættes i gang på baggrund af den nye viden, BF har fået.