Ny ferielov er god nyhed for de nyuddannede

29-09-2017 af
Fra 2020 vil principperne for optjening og afholdelse af ferie blive væsentlig anderledes end i dag.  Det er en af konsekvenserne af det forslag til en ny ferielov, der forventes fremsat i efteråret.

Baggrunden for den nye ferielov er et EU-krav om, at alle skal have ret til (mindst) fire ugers betalt ferie om året. Regeringens ferielovsudvalg har længe arbejdet på et forslag til en ny ferielovgivning, og nu er den næsten 600 sider store betænkning offentliggjort.

Nye principper for optjening
Siden den første ferielov i 1938 er ferie blevet optjent i et kalenderår og afholdt i det efterfølgende ferieår. Dette princip ændres med lovforslaget til en ny ferieordning med samtidighedsferie. I den nye ordning optjener og afholder lønmodtageren sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra den 1. september til den 31. august. Lønmodtageren har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder, så der er 16 måneder til at afholde sin ferie (ferieafholdelsesperioden). Det burde give øget fleksibilitet til at afholde ferien.

Den nye ordning planlægges at træde i kraft den 1. september 2020, og en overgangsordning skal sikre, at overgangen til den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. Overgangsordningen indebærer, at den ferie, der optjenes fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses, og den vil først kunne afholdes eller udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. På den måde vil allerede ansatte have ret til sædvanlig ferie også i overgangsåret.

Betalt ferie til nyuddannede
Fra 2020 vil nyuddannede have ret til ferie med fuld løn allerede det første år, de er på arbejdsmarkedet. Det er en positiv konsekvens af den nye ferieordning med samtidighedsferie. Efter den nuværende ferielov skal nyuddannede vente op til 16 måneder, før de har ret til at holde ferie med løn.