Ny rapport: Digitale tilbud kan gøre folkebiblioteket mere folkeligt

26-04-2017 af

- En klassisk barriere for biblioteksbrug er uddannelsesniveau, men det har ifølge en ny rapport mindre betydning i forhold til den digitale biblioteksbrug, siger BF's formand Tine Jørgensen, som mener, at den viden kan bruges strategisk til at nå nye målgrupper.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker præsenterede mandag en ny rapport om digitale biblioteksstrategier. Rapporten er et øjebliksbillede af, hvordan det går med den digitale udvikling i bibliotekerne, men kommer også med konkrete bud på nye digitale biblioteksstrategier. 

Udover den vigtige pointe, at det digitale bibliotek er mindre uddannelsesskævt end det fysiske, er der mange andre spændende resultater i rapporten, som giver anledning til en debat i bibliotekssektoren om, hvordan man kan bruge den nye viden.

- En af de pointer, jeg hæfter mig ved, er, at det fysiske og det digitale bibliotek i høj grad supplerer hinanden. Ingen af delene kan længere stå alene. Det er derfor vigtigt, at der fremadrettet investeres ressourcer i at udvikle begge dele. Der er et stort potentiale i at tænke de to ting sammen, så det digitale ikke bliver ved med at være et add-on, men en reel drivkraft i bibliotekerne, siger BF’s formand, Tine Jørgensen.

Grib de konkrete anbefalinger

I rapporten inddeles landets kommuner i fem biblioteksrelevante kommunetyper. For hver type beskrives forhold som borgernes sammensætning, digitale vaner og tilbøjeligheder samt efterspørgsel efter digitale tjenester. Formålet er at give de enkelte kommuner et vidensbaseret grundlag at arbejde med lokale biblioteksstrategier ud fra. Tine Jørgensen mener, at det er et godt udgangspunkt for at udvikle nye digitale bibliotekstilbud.

- Jeg er spændt på, hvordan bibliotekerne i de enkelte kommuner griber de konkrete anbefalinger i rapporten. Der kommer nu nogle bud på, hvordan kommunerne kan målrette en lokal digital strategi, som passer til deres befolkningssammensætning. Det er et godt udgangspunkt, også for personalet, som kan tænke de enkelte borgersegmenter ind i deres formidling og tilbud.

- Udviklingen stiller krav til det digitale mindset hos både chefer og medarbejdere, siger Tine Jørgensen. Hun mener, at rapporten giver anledning til, at BF tænker i, hvilke digitale kompetencer der er behov for hos medarbejderne, og ser muligheden for et samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening om dette.

Læs rapporten Digitale Biblioteksstrategier