Nyt fra BF’s politiske udvalg Kompetencer og arbejdsliv

07-06-2017 af

Som noget nyt blev der i starten af 2017 nedsat fire politiske udvalg i BF. Udvalgene skal igangsætte og kvalificere arbejdet med den politiske strategi. Her fortæller hovedbestyrelsesmedlem Andreas Brix om arbejdet i udvalget Kompetencer og arbejdsliv.

Andreas Brix

Foto: Jakob Boserup

Du sidder i det politiske udvalg for Kompetencer og arbejdsliv. Hvad skal udvalget arbejde med?

Vi skal undersøge, hvilke kompetencer der bliver brug for fremover, og måske lave en form for model, der kan vise medlemmerne i hvilken retning de kan gå for at styrke deres employability. BF skal sikre, at medlemmerne bliver bedre til selv at tage teten i forhold til kompetenceudvikling. 

Hvilke projekter har udvalget sat i gang?

Vi vil gerne finde nogle samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at løfte opgaven.  Derfor samarbejder vi i øjeblikket med IVA og SDU om en konference om fremtidens arbejdsmarked og kompetencer. De næste projekter, som udvalget skal sætte i gang, skal blandt andet omhandle arbejdsmiljø og trivsel og tiltag over for ledere.

Har I fokus på særlige medlemsgrupper i jeres arbejde?

Vi har ikke udpeget en særlig målgruppe. Vi har det brede perspektiv. I BF’s nye medlemsundersøgelse er medlemmerne blandt andet blevet spurgt om, hvilke kompetencer de selv mener, de mangler. Derfor skal vi dykke dybere ned i undersøgelsen og se, om der er grupper med særlige behov.

Hvad håber du, at medlemmerne får ud af de nye tiltag, BF sætter i gang? 

BF skal give dem nogle ideer til, hvor de kan gå hen og anvise en vej til, hvordan de kan gribe kompetenceudvikling an, så de bliver bedre til at tage ansvar for egen kompetenceudvikling. Og så håber vi, at BF kan udfylde nogle af de huller, der er i markedet på efteruddannelsesområdet. Hvis nogle medlemmer har nogle særlige behov for efteruddannelse, kan BF måske træde til.