BF’s rådgivning scorer højt i årets medlemsundersøgelse

28-06-2017 af
I foråret gennemførte BF en medlemsundersøgelse. Den viser, at både medlemstilfredshed og loyalitet er vokset siden forrige undersøgelse i 2011, og at medlemmerne især er tilfredse med BF’s rådgivning.

BF har spurgt medlemmerne, hvor tilfredse de er med BF. 29 procent af de inviterede medlemmer svarede, og det giver forbundet et godt fingerpeg om, hvordan medlemmerne ser deres forbund. I målingen ligger medlemstilfredsheden på indeks 64, hvilket er to indekspoint mere end i 2011. Den gennemsnitlige medlemstilfredshed blandt andre akademiske forbund er på indeks 63.

Med en score på 76 indekspoint er BF’s rådgivning det område, der modtager den højeste vurdering blandt medlemmerne, og det glæder BF’s formand, Tine Jørgensen, at BF’s arbejde med at varetage medlemmernes interesser omkring løn og arbejdsforhold kan aflæses så direkte i medlemsundersøgelsen.

- Det er en kerneopgave for Bibliotekarforbundet, at medlemmerne kan regne med at få støtte og rådgivning fra vores dygtige konsulenter, når de står foran en lønforhandling, har spørgsmål til deres rettigheder, er pressede af stress eller frygter en fyring, siger Tine Jørgensen.

Hun ser medlemsundersøgelsen som et vigtigt redskab, der kan støtte hovedbestyrelsen i at udstikke BF’s strategi fremadrettet.

- Når jeg læser medlemsundersøgelsen, så er jeg først og fremmest glad for, at det er lykkedes at hæve medlemstilfredsheden i en tid, hvor BF har været igennem flere besparelser og senest er indgået i et administrativt samarbejde. Vi har haft stort fokus på, at medlemmerne ikke måtte opleve serviceforringelser, og det viser undersøgelsen, at vi er lykkedes med.

- Nu venter det fremtidige arbejde, hvor vi skal dykke ned i medlemsundersøgelsen og se, hvor medlemmerne har forventninger, som vi ikke helt indfrier. Eksempelvis kan jeg se, at medlemmerne ønsker en styrkelse af interessevaretagelsen, hvor medlemmerne blandt andet ønsker, at vi fokuserer endnu mere på at sikre udviklingen og kvaliteten af faget og viser, at vi forstår de udfordringer, som medlemmerne står overfor i arbejdslivet. Netop det at være et stærkt fagligt fællesskab er noget, som BF hele tiden skal arbejde for, og det glæder jeg mig til fortsat at gøre i både hovedbestyrelse og sekretariat og med vores mange aktive medlemmer, siger Tine Jørgensen.

Se hele medlemsundersøgelsen her