SPARK-konsulent fik samarbejde på Norddjurs Biblioteker på ret køl

26-06-2017 af

25 medarbejdere på Norddjurs Biblioteker har været igennem et turbulent forløb med samarbejdsproblemer mellem ledelsen og de ansatte. Vejen ud af konflikterne blev fundet sammen med en SPARK-konsulent.

Norddjurs Biblioteker kontaktede sidste år Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) for at skabe et stærkt MED-udvalg og styrke arbejdsmiljøet efter en periode præget af konflikter. Det blev til i alt fire møder med en SPARK-konsulent, som kunne mægle mellem parterne. Forløbet endte med, at parterne blev enige om at arbejde på en såkaldt »genopretningsplan« i forhold til tilliden og samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Forløbet viser, at tillid og godt samarbejde understøttes af masser af dialog, åbenhed og tid. Desuden er det vigtigt, at en person udefra kan mægle, når det er svært.

Læs hele historien om forløbet på Norddjurs Biblioteker her.

Det hjælper en SPARK-konsulent med

Det overordnede formål med SPARK’s indsats er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.

I praksis byder SPARK-konsulenterne ind med viden og erfaring om psykisk arbejdsmiljø og idéer om forløb, der kan bringe arbejdspladsen videre – afhængig af den specifikke situation.

Læs mere om SPARK her.

Læs mere om, hvordan du ansøger her.