Stor medieinteresse for BF’s uroundersøgelse

15-12-2017 af
Politiken, Radio24Syv, Radioavisen, P1Morgen, TV-Avisen, Ritzau, JyllandsPosten og en lang række andre medier har omtalt BF’s nye undersøgelse af omfanget af episoder med uro og konflikter på bibliotekerne.

I sensommeren 2017 satte BF gang i en rundspørge blandt forbundets tillidsrepræsentanter på folkebibliotekerne for at undersøge, hvor mange episoder med uro og konflikter, de vurderede, der havde været på biblioteket fra august 2016 til august 2017. BF spurgte også til, om man vurderede, at der var sket en stigning, og om biblioteket havde det fornødne beredskab til at tackle eventuelle konflikter.

På baggrund af tillidsrepræsentanternes svar har BF udarbejdet en rapport, som du kan læse her. I rapporten kan man blandt andet læse, at 70 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter havde oplevet konflikter på bibliotekerne, og at mange havde oplevet, at der var sket en stigning i antallet af episoder i det seneste år.

Undersøgelsen gav genlyd i pressen, fortæller BF’s formand Tine Segel, der blandt andet udtalte sig til Politiken, P1Morgen og TV-avisen omkring undersøgelsen. 

- Jeg vil først og fremmest sige tak til tillidsrepræsentanterne for at besvare BF’s rundspørge. Den har givet BF vigtig viden om omfanget af episoder med uro og konflikter på bibliotekerne, og det er et område, vi vil arbejde videre med, fordi det handler om vores medlemmers arbejdsmiljø. Samtidig kunne vi som fagforening også synliggøre de udfordringer, bibliotekerne kan stå med, når de oplever uro og konflikter. Det er nemlig ressourcekrævende at løse, og det skal der være midler til, så bibliotekerne fortsat er trygge steder for borgerne.

Se mere om undersøgelsen her.