Udbudsrunde sikrer igen BF’s medlemmer en god pensionsaftale

28-06-2017 af
Hovedbestyrelse besluttede i 2016 at sende BF’s pensionsaftale i udbud blandt seks pensionsselskaber. Udbudsrunden er nu afsluttet, og BF indleder kontraktforhandlinger om en ny pensionsaftale med PFA.

Da BF i 2011 – som en af de første fagforeninger i Danmark – sendte sin pensionsaftale i udbud, efter at der dengang havde været kritik af forbundets daværende pensionsselskab Sampension, sikrede forbundet sine medlemmer markante forbedringer på pensionsområdet. 

Rundt regnet er medlemmernes pensionsopsparing i gennemsnit vokset med 100.000 kroner mere, end den ellers ville have gjort. Samtidig har medlemmerne fået et langt bedre forsikringstilbud end tidligere, blandt andet ved tab af erhvervsevne.

Begge faktorer er vigtige, når BF’s hovedbestyrelse vurderer, hvilken pensionsaftale der er den bedste for medlemmerne. For udover en god pensionsopsparing er det også vigtigt, at medlemmerne har de bedst mulige dækningsforhold i forbindelse med for eksempel kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne.

Ny udbudsrunde

For at sikre at medlemmerne fortsat får det bedste pensionstilbud, markedet kan tilbyde, besluttede hovedbestyrelsen i 2016 at sende medlemmernes pensionsordning i udbud, da den nuværende pensionsaftale med PFA udløb ved årsskiftet 2017/2018, og inviterede seks selskaber til at byde. Med en pensionsformue på vej mod fire milliarder og 2.500 erhvervsaktive bibliotekarer har BF stået for det største danske pensionsudbud i år, og den hårde konkurrence selskaberne imellem har betydet, at medlemmerne nu sparer penge på vigtige parametre som service- og investeringsomkostninger og desuden tilbydes en endnu billigere og bedre forsikringsordning hos PFA, der afgav det bedste tilbud.

BF’s formand, Tine Jørgensen, er meget tilfreds med resultatet af udbudsrunden, hvor BF har gjort brug af en af Danmarks førende pensionseksperter, aktuar Jørgen Svendsen.

- Som fagforening er det vigtigt, at vi sikrer medlemmerne gode løn- og pensionsforhold. Netop på pensionsområdet sikrede vores forrige pensionsudbud i 2011 en tydelig forbedring af medlemmernes pensionsforhold, og derfor valgte hovedbestyrelsen at sende medlemmernes pension i udbud igen i 2016, da pensionsaftalen med PFA skulle genforhandles. BF’s medlemmer er en meget attraktiv gruppe, fordi deres samlede opsparede formue er så stor, og derfor har der været hård konkurrence om at vinde udbudsrunden. Det giver medlemmerne en bedre pensionsaftale. Vi er endnu ikke helt i mål, da den endelige kontrakt først skal forhandles på plads, men som formand kan jeg allerede nu glæde mig over, at udbuddet i sidste ende vil betyde en klar forbedring for medlemmerne, siger Tine Jørgensen.

Hen over sommeren forhandles den endelige kontrakt, og hvis PFA mod forventning ikke leverer en optimal pensionskontrakt, vil BF kunne geninddrage andre af selskaberne fra udbudsrunden.

BF vil efter de endelige kontraktforhandlinger oplyse yderligere om pensionsaftalen.