BF i sympatikonflikt

01-08-2017 af

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har den 21. juni drøftet og truffet beslutning om at BF deltager ligesom en lang række andre organisationer i sympatiblokaden for stillinger som politikadetter.

OBS: Bibliotekarforbundet har afsluttet vores tidligere varslede sympatiblokade med politikadetterne. Baggrunden for forbundets nye beslutning er, at der nu er indgået aftale om en overenskomst for politikadetters løn- og ansættelsesvilkår mellem  CO10/Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen, der også giver ret til at strejke.


Politiforbundet/CO10 har takket BF og de andre organisationer for vores opbakning. (27. september 2017)

En sympatiblokade vil betyde, at ingen medlemmer af BF må søge eller tage ansættelse som politikadet. 

Baggrunden for at formentlig hele lønmodtagersiden varsler blokade er, at Moderniseringsstyrelsen i forhandlingerne med CO10 har krævet, at politikadetter skal ansættes på overenskomstvilkår - men undtaget fra retten til at strejke. 
Dette er i klar modstrid med forhold for alle andre ansatte på overenskomstvilkår. Sagen er derfor yderst principiel for fagbevægelsen.

BF’s varsel er afsendt den 10. juli, og sympatiblokaden træder således i kraft den 10. august 2017.  CO10’s blokade startede den 10. juli 2017.

CO10:
Centralorganisationen af 2010 - CO10 - er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område 

Spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til BF’s forhandlingsafdeling.