Weekendavisen kalder Cepos-regnestykke for hypotetisk og ufuldkomment

10-11-2017 af

Weekendavisen den 10. november har set nærmere på Cepos’ regnestykker over udgifterne ved bibliotekerne og kalder regnestykket ufuldkomment. Og rent faktisk burde vi passe bedre på bibliotekerne, skriver journalist Henrik Dørge i sin kommentar.

Weekendavisens bogtillæg Bøger har på bagsiden den 10. november en kommentar, der kritisk ser på Cepos' regnestykke i forhold til bibliotekerne. 

- Den borgerlige-liberale tænketanks regnestykke? Man har taget biblioteksudgifterne og divideret med antallet af udlån af trykte bøger. Voila! Det er imidlertid en hypotetisk og ufuldkommen fremgangsmåde. Dels ser Cepos bort fra, at bibliotekerne som bekendt også udlåner andre fysiske materialer: musik, film, lydbøger og spil. Dels fraregner man de digitale bogudlån.«, skiver Henrik Dørge blandt andet.

Han redegør for, hvordan bibliotekerne i højere grad bruger ressourcer på aktiviteter som læseklubber, it-vejledning, lytteklubber, debatmøder med mere. Det kritiserer nogen, men ifølge Henrik Dørge skyldes udviklingen, at bibliotekerne har formået at tage bestik af, at borgernes præferencer for folkeoplysning er under forandring.

 I kommentaren belyses også, hvordan bibliotekerne har været udsat for massive nedskæringer.

- Den vedvarende nedprioritering er betænkelig. Bortset fra idrætsforeninger og kirken er biblioteket det sidste non-kommercielle mødested, der er tilbage i lokalsamfundet. Det er også her, at børn og unge fra hjem uden bogreol får chancen for at stifte bekendtskab med litteraturen. Vi skal passe godt på bibliotekerne, skriver han.