Nyheder 2018

 
18.04.2018
Forligsmanden udskyder konflikt igen

Efter lange forhandlinger i Forligsinstitutionen den 17. april, udskød forligsmand Mette Christensen konflikten i ydeligere 14 dage. Dermed er strejken udsat til den 6. maj og lockout til den 12. maj.


17.04.2018
BF’er nomineret til Blixen-pris
Litteraturkonsulent Michael Linde Larsen er nomineret til årets indsats for litteraturformidling ved uddelingen af Blixen-priserne den 25. maj.
16.04.2018
BF’er låner opmærksomhed på politikers Facebookprofil
Politiker Christian Poll (Å) havde torsdag d. 12. april lånt sin profil ud til børnebibliotekar Julie Arndrup for at sætte fokus på de offentligt ansattes arbejde. Godt initiativ til at vise andre sider af faget mener Julie Arndrup.
11.04.2018
Odsherred bibliotek går til grænsen i brugen af frivillige
En annonce, som efterspørger frivillige sommerværter til Odsherred bibliotek, vækker bekymring i BF. Initiativet bevæger sig på grænsen af, hvad man bør sætte frivillige til i bibliotekerne, mener BF’s formand, som den 10. april udtalte sig til Nordvestnyt om sagen.
04.04.2018
OK18-forhandlinger fortsætter

Der arbejdes fortsat hårdt på at nå en løsning for alle i OK18-forhandlingene. Derfor er den varslede konflikt udskudt. 


28.03.2018
Forligsmanden udskyder konflikten

I en pressemeddelelse har Forligsmand Mette Christensen meddelt, at hun har udskudt konflikten i 14 dage. 


27.03.2018
BF forbereder sig på konflikt

Selvom BF håber på en løsning ved forhandlingsbordet, kan strejken fra 4. april stadig blive til virkelighed. BF indhenter derfor informationer om medlemmerne til beregning af eventuelt konfliktlån og kontingentnedsættelse.


27.03.2018
Vis din opbakning med grønt

Lykkes det ikke at nå et forlig i OK18 i løbet af påsken, kan den 4. april blive den første dag, hvor BF'ere og andre offentlige ansatte skal strejke. For at markere dette, opfordrer Akademikerne alle til at gå i grønt for at vise deres opbakning.


26.03.2018
Konfliktlån og kontingentnedsættelse

BF udsender spørgeskemaer og informationsmail til brug i forbindelse med  konfliktlån og kontingentnedsættelse som følge af en eventuel konflikt på det offentlige arbejdsmarked. 


14.03.2018
Informationsmøder for offentligt ansatte om konflikt
Hvad betyder det for mig, hvis der bliver konflikt? For at give svar på de mange spørgsmål, BF’s medlemmer i disse dage stiller sig selv, inviterer BF til en række informationsmøder forskellige steder i landet.
07.03.2018
Staten, KL og Danske Regioner varsler lockout - cirka 440.000 medarbejdere er omfattet

Finansministeriet har den 7. marts varslet lockout af 120.000 ud af 180.000 medarbejdere i staten. Lockouten kan træde i kraft 10. april, hvilket er seks dage efter, at de faglige organisationers strejke er igangsat. Senere samme dag har Regionerne og KL også varslet lockout. I alt kan op mod 440.000 offentligt ansatte bliver lockoutet.


05.03.2018
I dag varsles konflikt på det kommunale og det regionale område
Arbejdsgivere i kommuner og regioner får i dag at vide, at de rammes af konflikt, hvis ikke der opnås en forhandlingsløsning inden den 4. april.
02.03.2018
BF har sendt konfliktvarsel på statens område

Organisationerne har i dag varslet konflikt overfor Moderniseringsstyrelsen til ikrafttræden onsdag den 4. april 2018.


27.02.2018
OK-18: Storkonflikt rykker nærmere
Mandag aften brød overenskomstforhandlingerne på det kommunale område sammen. Den væsentligste årsag er økonomi.
23.02.2018
Sammenbrud i OK18-forhandlingerne
Fredag eftermiddag brød OK18-forhandlingerne på det statslige område sammen. Forhandlingsrammen er så lille, at den ikke sikrer de statsansattes realløn i den kommende overenskomstperiode. Det er uacceptabelt for BF og de øvrige organisationer på det offentlige område.
22.02.2018
Del din løn på kvindernes kampdag

Tal højt om din løn. Det kan skabe større ligeløn mellem kønnene. Sådan lyder opfordringen fra Bibliotekarforbundet og 37 andre fagforbund i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.


20.02.2018
Fortsat meget vanskelige forhandlinger om OK18
Mandag og natten til tirsdag er der kommet gang i det statslige forhandlinger, også ved AC-bordet. Om der opnås enighed er endnu uvist. Risikoen for en konflikt er derfor fortsat til stede
07.02.2018
Er du overenskomstansat med opsat tjenestemandspension?
BF vil gerne i kontakt med medlemmer, som har en opsat tjenestemandspension og af den årsag ikke får indbetalt pensionsbidrag. BF har nemlig vundet en sag i Ligebehandlingsnævnet, som måske er relevant for denne medlemsgruppe.
07.02.2018
Kontakt BF, hvis du er privatansat arbejdsmiljørepræsentant
Efter at en højesteretsdom har slået fast, at et BF-medlem, der var arbejdsmiljørepræsentant hos Carlsberg IT, ikke nød nogen særlig beskyttelse, vil BF gerne i kontakt med de øvrige privatansatte arbejdsmiljørepræsentanter.
30.01.2018
Stærke faglige stemmer tager ordet
Med overskrifter som ”Der er ikke noget hendøende over biblioteket”, ” Uden de rette bøger svigter vi de læsesvage voksne” og ” Bring bibliotekarerne tilbage i den litterære debat” har flere af BF’s deltagere på meningsdanneruddannelsen i den forgangne uge markeret sig i aviserne.
29.01.2018
Ny ferielov giver nyuddannede ret til at holde ferie med løn
Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i aftalen om en ny ferielov, som træder i kraft i 2020.
23.01.2018
OK18-forhandlinger går nu i gang
Forhandlingerne om de offentlige overenskomstforhandlinger på alle 3 forhandlingsområder - stat, kommuner og regioner - starter i dag, fordi der er kommet gang i forhandlingerne mellem lærerne og KL på det kommunale område.
22.01.2018
Fat modet, grib pennen, tag ordet
I weekenden mødtes deltagerne på BF’s Faglig Meningsdanner-uddannelse for første gang for at få redskaber til at debattere og finde politisk mod til at stå frem med deres holdninger.
17.01.2018
BF-medlemmer berørt, når staten igen udflytter arbejdspladser
31 BF-medlemmer bliver direkte eller indirekte berørt af udflytningen af statslige arbejdspladser. Blandt andet skal NOTA flytte til Nakskov.
12.01.2018
Pæne lønstigninger på privatområdet
BF's lønmagasin for privatansatte er på vej til medlemmerne. Den viser pæne lønstigninger.
11.01.2018
Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?
Så vær med i kampen om Arbejdsmiljøprisen 2018.
11.01.2018
Tør du stå uden for fællesskabet, når konflikten kommer?

Der forhandles p.t overenskomster på de offentlige områder (Staten, kommunerne og regionerne). Meget tyder på at forhandlingerne vil ende med en konflikt. Det betyder, at offentlige ansatte kan blive udtaget til at strejke allerede fra den 1. april 2018. Det er også muligt, at arbejdsgiverne vælger at lockoute alle berørte organiserede, offentligt medlemmer.


03.01.2018
BF i pressen: Faglighed og værdier gør forskellen i fremtidens bibliotek

Vi skal værne om bibliotekernes lærings-, dannelses- og oplysningsprojekt og om bibliotekernes unikke position som et ikke-kommercielt sted. Det er vigtigt for fremtidens værdigrundlag og velfærd, skriver formand for Bibliotekarforbundet, Tine Segel i Altinget.