A-kassens midler skal gå til de ledige

21-12-2018 af
Siden september, hvor Akademikernes A-kasse afskedigede sin direktør, har der været flere kritiske artikler i pressen om blandt andet returkommission i form af vinrejser, afholdelse af direktørens fødselsdag med videre. BF ser på sagen med stor alvor.

BF har gennem hele perioden set på sagen med stor alvor, da det er BF’s klare holdning, at a-kassens midler skal gå til at hjælpe a-kassens medlemmer, og at der ikke må herske tvivl om de økonomiske dispositioner i a-kassen. Da BF’s formand Tine Segel har en plads i Akademikerne A-kasses bestyrelse, har hun været med til at iværksætte nødvendige juridiske skridt, tage initiativ til ansættelse af en ny ledelse og indførelse af en whistleblower-ordning for de ansatte i a-kassen. I en redegørelse fra a-kassens bestyrelse til medlemmerne lyder det blandt andet:

»Vi vil desuden stramme op på en række økonomiske procedurer og instrukser, så der ikke kan herske nogen tvivl om rammerne for økonomiske dispositioner, og vi vil se hele ledelsesfunktionen og det interne tilsyn efter i sømmene.« (Se redegørelsen her)

Akademikernes A-kasse har desuden taget initiativ til, at der er blevet udarbejdet en uafhængig advokatundersøgelse. I den over 100 sider lange advokatundersøgelse lyder konklusionen, at hverken bestyrelsen, formandskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar for de forhold, som førte til afskedigelsen af den tidligere direktør.

Midlerne er til medlemmerne

Om end advokatundersøgelsen konkluderer, at formandskabet i bestyrelsen ikke kan drages til ansvar, har det valgt at trække sig på grund af de aktuelle problemer, mens den øvrige bestyrelse ønsker at forny sit mandat til repræsentantskabsmøde den 4. januar. Bestyrelsen understreger, at sagen har ført til selvransagelse i organisationen på alle niveauer. 

Tine Segel ønsker dermed også at fortsætte sit arbejde i bestyrelsen

- Det er et forløb, jeg ser med stor alvor på, fordi der ikke må herske tvivl om, at a-kassens midler udelukkende bruges til gavn for dens medlemmer. Jeg ønsker at fortsætte i bestyrelsen for at arbejde på, at a-kassens medlemmer fortsat får den fulde service, de har krav på, og at der ansættes en kompetent ledelse til at sikre, at det sker.