BF er medunderskriver af et åbent brev til Kulturministeren og KL

05-09-2018 af
Kulturminister Mette Bock og formanden for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin vil drøfte folkebibliotekerne på fire møder og dermed give dem det eftersyn, ministeren bebudede i 2017. Både brugerne og ikke-brugerne skal inddrages i processen.

Kulturminister Mette Bock har aftalt med formanden for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin, at folkebibliotekerne skal drøftes på fire møder i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019. For at give et indspark til denne drøftelse har Bibliotekernes Dialogforum (tidligere Biblioteksparaplyen) beskrevet fem pejlemærker for bibliotekerne og beskrevet dem i et åbent brev.  Du kan læse  brevet i sin fulde længde nedenfor.

Kære Mette Bock og Leon Sebbelin

De danske biblioteker har udviklet sig markant de seneste årtier. Bibliotekerne er gået fra primært at stille til rådighed til at prioritere interaktionen og fællesskabet, i deres kontinuerlige arbejde for at tilpasse sig menneskers ønsker og behov. Omstillingsparatheden ligger i bibliotekernes natur, samtidig med en insisteren på at holde fast i bibliotekernes kerneværdier om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt demokratisk deltagelse, til gavn for det moderne menneske.

Bibliotekerne har udviklet sig gennem dialog, og derfor ser vi med interesse frem til jeres annoncerede eftersyn af bibliotekerne, som I præsenterede på Kulturmødet fredag den 24. august 2018.

Uanset om det handler om de unge, de ældre, de udsatte eller de højtuddannede, så er det vigtigt at styrke grundlaget for et bibliotekstilbud, som er givende for alle. Dette kræver biblioteker som både har mulighed for at nyudvikle og til at reagere på tendenser i tiden, præcis som det også er tilfældet i store dele af resten af verden, og derfor skal rammerne for opgaven udvides, uanset om det er på den analoge eller den digitale front.

Skal bibliotekerne også fremover være til gavn til samfundet og det enkelte menneske, er der brug for spillerum, åbenhed og oprigtig interesse fra samfundets side, som understreger bibliotekernes vigtighed i et moderne demokratisk videnssamfund.

De danske biblioteksorganisationer, samlet i Bibliotekernes Dialogforum, deltager naturligvis i debatten om bibliotekernes fremtid, og vi ser frem til udkommet af de 4 debatmøder, som I har taget initiativ til, for at få borgernes syn på bibliotekernes tilstand netop nu, både dem der bruger bibliotekerne og dem der ikke gør.

I den anledning sender vi jer nedenstående pejlemærker, som vi mener danner et solidt grundlag for hvad der bør forventes af fremtidens bibliotek, såfremt der fra politisk side stilles de nødvendige ressourcer til rådighed.

Pejlemærker for fremtidens biblioteker


Formål
Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt demokratisk deltagelse.

At formidle alle former for viden og kultur og give adgang til fysiske og digitale materialer, informationsressourcer og relevant teknologi.


Fokus  
  • Biblioteket er en dannelsesinstitution, der sikrer fri, lige og gratis adgang til viden, information og kultur baseret på principper om kvalitet, alsidighed, aktualitet og uafhængighed.
  • Biblioteket er det professionelle offentlige omdrejningspunkt for litteratur, sprog og udvikling af læselyst som sker i samarbejde med skoler, daginstitutioner og civilsamfund.
  • Biblioteket understøtter borgerne i livslang læring, dannelse og i at kunne være aktive deltagere i samfund og demokrati, også i en digital verden.
  • Biblioteket er det lokale mødested, som systematisk arbejder med at skabe debat, fællesskab og partnerskaber. Biblioteket og dets fysiske rum indgår i samspil med resten af byrummet, lokalsamfundets institutioner og borgerne.
  • Biblioteket sikrer på tværs af sektorer og administrative grænser, borgerne adgang til at søge i og bestille materialer via en fælles national fysisk og digital infrastruktur.


Vi ser frem til at blive inddraget i jeres arbejde med at efterse rammerne til for fremtidens biblioteker.


Med venlig hilsen


Bibliotekernes Dialogforum
Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, HK Kommunal, HK/STAT. TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver, Kommunernes forening for Pædagogiske læringscentre, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Danmarks Biblioteksforening.