BF har sendt konfliktvarsel på statens område

02-03-2018 af

Organisationerne har i dag varslet konflikt overfor Moderniseringsstyrelsen til ikrafttræden onsdag den 4. april 2018.

Det er stort set samtlige organisationer med ansatte på statens område, der har varslet konflikt overfor staten.

Forhandlingerne mellem overenskomstparterne om OK18 er brudt sammen. Nu skal uenigheden forsøges løst i Forligsinstitutionen, hvor der er forhandlinger  mandag  den 5. marts vedrørende det statslige område.

Bibliotekarforbundets formand, Tine Segel siger i denne forbindelse:

Den økonomiske krise er ovre. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere. Blandt andet derfor er alle faglige organisationer for Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det meget afgørende kernepunkt i overenskomsterne: En fremgang i reallønnen som er parallel til lønudviklingen i den private sektor. 

Vi ønsker ikke at sende vores medlemmer ud i en storkonflikt. Der er blevet knoklet for at nå frem til et resultat ved forhandlingsbordene. I sidste uge måtte vi konstatere sammenbrud og nu har vi så vedtaget at varsle konflikt. 

Overenskomsterne udløber den 31. marts 2018. Derfor er der varslet konflikt til ikrafttræden hurtigst muligt efter, nemlig onsdag den 4. april 2018.

Lønmodtagerorganisationerne har således udtaget de statslige arbejdspladser, som skal strejke i tilfælde af, at der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen. På følgende arbejdspladser er der udtaget BF-medlemmer til strejke fra den 4. april 2018:

-          Socialstyrelsen

-          Erhvervsstyrelsen

-          Statens Administration

-          Statens IT

-          Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

-          SKAT (Erhvervsprocesser, Personprocesser og vurdering)

-          Lægemiddelstyrelsen

   Sundhedsstyrelsen

-          Styrelsen for Patientsikkerhed

-          Vejdirektoratet

-          Banedanmark

BF er i gang med at kontakte de berørte medlemmer direkte.

Der er også varslet konflikt på en række gymnasier og professionshøjskoler landet over. Her er det dog kun underviserne der er varslet i konflikt – og dermed ingen bibliotekarer.

Se den samlede liste over udtagne statslige institutioner her på AC’s hjemmeside.

Konflikten kan såvel udvides som afblæses

Vær opmærksom på, at selvom der er varslet konflikt, er det ikke det samme, som at der rent faktisk kommer en konflikt. Vi håber stadig på et resultat – og ellers kan Forligsmanden evt. udsætte en varslet konflikt i op til to gange 14 dage.

Organisationerne har også mulighed for senere at varsle nye arbejdspladser i konflikt, hvilket så vil kunne træde i kraft med en måneds varsel.

Kommuner og regioner
Forhandlingerne på det kommunale og regionale område er også brudt sammen. Så snart der måtte blive varslet konflikt på disse områder, vil BF informere.

Vi informerer løbende BF’s medlemmer via nyhedsbreve, og du kan altid tjekke BF’s OK18-side     

Har du spørgsmål til overenskomstsituationen, er du velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen på 3888 2233 eller pr. mail på BF-forhandlingsafdeling@bf.dk .

BFs formand opdaterer også på hendes facebookside.