BF i medierne: Invester i biblioteker - det betaler sig

05-12-2018 af

BF's formand Tine Segel skriver i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis den 5. december om værdien af lokale biblioteker.

"En læsevaneundersøgelse viste i 2017, at der er sket et fald i børn og unges fritidslæsning i perioden 2010 til 2017.

Det er alvorligt, fordi netop læsefærdigheden har afgørende betydning for, hvordan et barn klarer sig i skolen. På nationalt plan vækker det bekymring, og der er blandt andet taget initiativ til en national læsestrategi, hvor bibliotekerne er stærke aktører i at skabe læselyst hos børn.

Men i Fredensborg vælger Kulturudvalget desværre i stedet for at tænke i ambitiøse strategier at hæve bødetaksterne fra fem til ti kroner for børn på biblioteket og samtidig skære biblioteksbudgettet.

Pengene skal i stedet gå til en kulturkoordinator i kommunen, der eksempelvis skal hjælpe kommunens kulturhuse med, hvilke stole, de må købe, og om de må male en væg rød, kan jeg læse i Frederiksborgs Amtsavis den 22. november.

Som formand for Bibliotekarforbundet er jeg ærgerlig over, at man i Fredensborg ikke formår at se de muligheder, der er i bibliotekerne. Mellem linjerne i artiklen står der tydeligt, at sparekniven skal skære endnu dybere i bibliotekerne næste år. Det kan betyde, at et lokalområde mister en biblioteksfilial, og det kan få store konsekvenser for lokalområdet, fordi netop nærheden til biblioteket er afgørende for, om borgerne (især børnene og de ældre) bruger det.

Bibliotekarer skaber læselyst blandt børn i både daginstitutioner og skoler, og de understøtter livslang læring.

De er også en vigtig del af en indsats i et socialt belastet område, hvor biblioteket kan gøre en enorm forskel for den enkelte. Biblioteket er et samlingspunkt og indgår i partnerskaber med alle kommunen øvrige institutioner - lige fra kulturhuse, musikskole, skoler til plejehjem.

Kære politikere. Tænk jer nu godt om og invester i bibliotekerne. Det betaler sig."