Ekspertpanel: Her er de afgørende faktorer for et godt arbejdsmiljø

05-10-2018 af
Ledere med de rette kompetencer til at forebygge og håndtere stress, styr på de overordnede rammer og mindre individuelt fokus. Det er tre råd fra et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, der i 2017 blev nedsat af Akademikerne. Rådgivningen hos BF erklærer sig enig i konklusionerne.

Der er sket mange forandringer på bibliotekarernes arbejdsområde, og det er et af de elementer, der kan føre til stress. Arkivfoto Jakob Boserup

Konstateringen af, at stadig flere akademiske medarbejdere oplever problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø er ikke nogen overraskelse for rådgivningen hos BF. For da man med en stor rapport i 2015 kortlagde bibliotekarers stress, talte tallene deres tydelige sprog: Over halvdelen af medlemmerne oplevede, at deres arbejdsplads var præget af stress.

Akademikerne – BF’s hovedorganisation - valgte i 2017 at nedsætte et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, der som følge af den øgede arbejdsmiljø- og stressproblematik, skulle komme med gode råd til et forbedret arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Eksperterne er kommet med en lang række forslag.

Her er tre centrale elementer, som ekspertpanelet peger på :

  • Lederne skal have de rette kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø
  • De overordnede rammer skal være på plads
  • Der skal være mindre individuelt fokus

-Hos BF hilser vi ekspertpanelets råd velkommen, og det er flere af de samme konklusioner, vi selv er nået frem til ud fra vores medlemmers tilbagemeldinger. Der er sket mange forandringer på bibliotekarernes arbejdsområde, og store besparelser har gjort, at medarbejderne enten skal løbe hurtigere eller gå på kompromis med deres faglighed, og det er nogle af de elementer, der kan føre til stress, siger specialkonsulent i Bibliotekarforbundet Lone Rosendal.

Bedre ledelse og klare rammer

Et af de centrale elementer, som ekspertpanelet peger på, er, at lederne skal have de nødvendige kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er også erfaringen hos BF, fortæller Lone Rosendal:

-Vi hører også fra medlemmerne, at det er centralt for et godt arbejdsliv, at ledelsen tager hånd om det, hvis arbejdsmiljøet er stressende og dårligt – både inden det eskalerer, og hvis skaden er sket. 

Mindst lige så vigtigt er det, at de overordnede rammer og vilkår på arbejdspladsen er tydelige for medarbejderne. Det samme viser Akademikerne og BF’s store arbejdsmiljøundersøgelse, hvor det viser sig, at klare rammer for arbejdet er af stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Læs artiklen, der omhandler, hvordan selvledelse kan give et bedre arbejdsliv her.

Mindre individuelt fokus

Ifølge Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse arbejder 52 % af alle akademikere på en arbejdsplads, hvor stress ses som den enkelte ansattes eget problem.

>>Alt for ofte hører vi historier fra medlemmerne om, at når arbejdspladsens arbejdsmiljø skal forbedres, fokuseres der på individuelle problemer og løsninger. Denne tilgang til udfordringerne er fuldstændig forældet, og kan i værste fald ende op med at skade arbejdsmiljøet mere end at gøre gavn,<< siger Lars Qvistgaard i en webartikel hos Akademikerne.

Ekspertpanelet påpeger, at indsatsen på arbejdspladserne bør have langt større fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig håndtering og foreslår, at ledere og tillidsvalgte skal på fælles arbejdsmiljøkurser. Det kræver nye tiltag på arbejdspladserne, men også fra politisk hold. 

Skal omsættes til konkret handling
Regeringen har også nedsat et ekspertudvalg, der er kommet med deres udredning af arbejdsmiljøindsatsen under titlen ”Et nyt og forbedret arbejdsmiljø – Overvejelser og anbefalinger”, hvor de ligesom det andet hold af eksperter bl.a. har fokus på kompetenceløft og uddannelse hos lederne, når det kommer til håndtering af arbejdsmiljø og stress.
-Det er positivt, og jeg håber, at anbefalingerne kan omsættes til konkret handling til alles bedste, siger Lone Rosendal.

Læs alle anbefalingerne fra ”Akademikernes ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø”.

Læs udredningen fra regeringens udvalg her.