Er du overenskomstansat med opsat tjenestemandspension?

07-02-2018 af
BF vil gerne i kontakt med medlemmer, som har en opsat tjenestemandspension og af den årsag ikke får indbetalt pensionsbidrag. BF har nemlig vundet en sag i Ligebehandlingsnævnet, som måske er relevant for denne medlemsgruppe.
I den konkrete sag begyndte en overenskomstansat bibliotekar i en kommune at få udbetalt sin opsatte tjenestemandspension, da hun fyldte 60 år. Kommunen reagerede ved at overflytte bibliotekaren til en individuel kontrakt med vilkår, der svarede til AC-overenskomsten, dog uden pensionsindbetaling. 

Kommunens begrundelse var, at overenskomsten ikke omfatter »tjenestemandspensionister«, og at kommunen derfor ikke var forpligtet til at indbetale den overenskomstmæssige pension.

Medhold i Ligebehandlingsnævnet
BF indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstanden om, at der var tale om aldersdiskrimination, da forringelsen af ansættelsesvilkårene var begrundet i udbetaling af en aldersrelateret pension. Ligebehandlingsnævnet gav BF medhold, og medlemmet fik tilkendt en godtgørelse på 125.000 kroner.

Da kommunen ikke var indstillet på at efterkomme afgørelsen, er sagen efterfølgende indbragt for domstolene. Det vides pt. ikke, hvornår der kan forventes dom i sagen. 

Kontakt BF
For at kunne rejse eventuelt krav rettidigt, er det vigtigt, at BF får kendskab til lignende sager. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis:

• du er ansat i en kommune, er påbegyndt udbetaling af opsat tjenestemandspension og ikke længere får indbetalt pensionsbidrag
• du er overenskomstansat i en kommune og har en opsat tjenestemandspension, som du gerne vil begynde udbetaling af, når du fylder 60 år

Skriv til Karin Madsen kvm@bf.dk