Fem forbedringsforslag til fornyelse af arbejdsmiljøregler

12-06-2018 af
Akademikerne har sendt opskriften på bedre arbejdsmiljøregler til beskæftigelsesministeren. I alt 5 forslag, som blandt andet skal modernisere APV’en.

Medlemmerne i Akademikernes, AC, medlemsorganisationer er i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres, og svarene peger klart på, at de ønsker sig bedre arbejdsmiljøregler. 


AC, som BF også er medlem af, har derfor sendt fem forbedringsforslag til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som skal sikre et bedre arbejdsmiljø. Forslag som ministeren selv har efterspurgt, og som det frem til d.1 juni har været muligt at indsende til Beskæftigelsesministeriet.

BF’s formand Tine Segel mener, at det er vigtigt, at ministeren sætter fokus på arbejdsmiljøet og håber, at han vil tage forslagene til sig. 

- Det er simpelthen så vigtigt, at vi nu får stillet skarpt på arbejdsmiljøreglerne for det sociale- og organisatoriske arbejdsmiljø. I BF har vi oplevet, at en arbejdsmiljørepræsentant ansat i det private blev afskediget. Derfor er det særlig vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver beskyttet mod afsked, så hun eller han kan varetage det vigtige arbejde, uden at skulle frygte en opsigelse. Men de andre forslag er også vigtige at få igennem. Mange nyuddannede oplever ofte et praksischok, når de starter det første job og er ofte pressede af forventninger og ambitioner, og de kan ikke vente to til tre år på den næste APV, hvis de skal have en god start på et langt arbejdsliv. Så nu håber jeg bare, at der bliver lyttet til forslagene i ministeriet.

Tidligere har beskæftigelsesministeren på et samråd også tilkendegivet, at der er behov for ændringer i lovgivningen, så AMR beskyttes på samme måde som tillidsrepræsentanter. Det skete i kølvandet på den sag BF førte i Højesteret på vegne af et medlem, som blev afskediget som AMR. 

Akademikernes forslag til bedre arbejdsmiljøregler:
1.      Lederuddannelse i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø
70% af akademikerne i undersøgelsen oplever kun i nogen eller lav grad at deres nærmeste leder bidrager til at løse eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Løsningen er en lovpligtig uddannelse for ledere i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø. kilde: Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse, 2015. 
2.      En særlig unge-APV samt en modernisering af APV’en
Brug af arbejdspladsvurderingen, APV’en, skal opdateres så den er tidsvarende. Reglerne skal ændres, så APV’en fremover kan bruges, når der sker ændringer i processer eller organisering. Herudover er der behov for, at de unge akademikere får en særlig målrettet APV. ”Unge-APV’en”, som den hedder, skal være dialogbaseret og sikre, at unge får en god begyndelse på arbejdslivet – særligt dem, der starter i midlertidige stillinger. 
3.    Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal have særlig beskyttelse mod afskedigelse
Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde kræver særlig beskyttelse mod afsked for at sikre, at denne kan skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 
4.    Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø skal være en del af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelsen stiller i dag ikke krav om undervisning i bedre socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø. De krav skal ifølge AC rejses i fremtiden, så alle Arbejdsmiljørepræsentanter har værktøjer til at håndtere det socialt- og organisatoriske arbejdsmiljø. 
5.     Danmark skal have en bekendtgørelse om socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø
Efter svensk forbillede kan lovgivning på området medvirke til en kulturændring. Derfor foreslår AC, at der i Danmark udarbejdes en bekendtgørelse om organisatorisk- og socialt arbejdsmiljø.


Her kan du læse mere om Akademikernes forslag til bedre arbejdsmiljø.