Ferie og sygdom

06-06-2018 af
Ferietiden nærmer sig, men hvad gør du, hvis du bliver syg i forbindelse med ferien?
Sygdom før ferien begynder
Hvis du allerede bliver syg før din ferie starter, har du ikke pligt at holde ferien. Du kan så vælge enten at suspendere ferien eller at holde ferien som planlagt.

Hvis du ikke ønsker at holde ferien, skal du melde dig syg efter de almindelige regler, som gælder på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du melder dig syg inden ferien starter. Ferien starter ved arbejdstidens begyndelse den første feriedag.

Hvis du bliver rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du raskmelde dig og meddele, om du ønsker at holde den resterende del af ferien, eller om du vil komme på arbejde. Det er kun resten af den planlagte ferie, som du kan vælge at holde. Du har altså ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding, med mindre du aftaler det med din arbejdsgiver.

Sygdom under ferien
Hvis du har optjent 25 dages ferie, og bliver syg under ferien, har du mulighed for at få erstatningsferie - dog ikke for de første fem sygedage i ferieåret (karensperiode). Du skal sygemelde dig på første sygedag efter arbejdspladsens sædvanlige regler, og du skal desuden sikre dig en lægeerklæring fra 1. sygedag, som du selv skal betale. Spørg dog først lige arbejdsgiver, om de ønsker en lægeerklæring.

Der er som nævnt en ”karensperiode” på fem sygedage indenfor ferieåret. Er du kun syg for eksempel tre dage i din sommerferie, vil du derfor ikke have krav på erstatningsferie for disse dage. Der kan dog være grund til at sygemelde dig alligevel, for hvis du for eksempel også bliver syg under senere ferie i samme ferieår, vil du kunne få erstatningsferie for det samlede antal sygedage udover fem dage.

Når du igen bliver rask, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver. Du kan herefter vælge at afholde resten af din ferie eller vende tilbage til arbejdet.

Tidspunktet for erstatningsferien for sygdom både før og under ferien skal fastlægges efter de almindelige regler. Hovedferien skal varsles med 3 måneder, men kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt for at ferien kan holdes inden ferieperiodens udløb den 30. september.