Forligsmanden udskyder konflikten

28-03-2018 af

I en pressemeddelelse har Forligsmand Mette Christensen meddelt, at hun har udskudt konflikten i 14 dage. 

Forligsinstituionen har den 28. marts udskudt konflikten. 

I en pressemeddelse skriver hun:

 "Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Konflikt i form af strejke er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018 og konflikt i form af lockout er varslet til at træde i kraft den 10. april 2018. På enkelte områder er der fremsendt varsler for strejke og lockout med senere datoer.

Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Hvis forhandlingerne afsluttes inden for de 2 uger, kan konflikt iværksættes på femtedagen efter, jeg har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

 Med venlig hilsen Mette Christensen"