Hvad dækker OK18-rammen på 8,1 % egentlig over?

03-05-2018 af
Mediedækningen og debatten i kølvandet på OK18 er rettet mod de offentlige lønninger. Resultatet af OK18 blev en ramme på 8,1 % procent, men det betyder ikke, at lønstigningen er den samme alle steder.

Politikere, journalister og formænd fra fagforeningerne diskuterer med stor iver de offentlige lønstigninger, efter det sidste forlig blev indgået på det statslige område i OK18 i weekenden. Bruttoløn, nettoløn med- og uden pension sammenlignes som pærer og bananer, og det skaber et forvirrende billede. 

Nogle mener, lønnen er for lav, mens andre mener, den er for høj, men fælles for flere af dem er, at de regner med, at lønnen stiger 8,1 % efter den aftalte ramme i overenskomstforhandlingerne. 

Så enkelt kan det imidlertid ikke stilles op. Rammen er regnet ud fra den pågældende overenskomstgruppes samlede lønsum – eksempelvis akademikere - og altså ikke for den enkelte styrelse, kommune mv.
Derfor kan ikke alle offentligt ansatte forvente at stige med 8,1 % i løn, da en del af lønnen aftales lokalt i decentrale lønpuljer. 

De generelle lønstigninger er derimod for alle, og på det regionale og kommunale område stiger man med 6,1%, mens de på statens område stiger med 5,6 % - hertil skal lægges en forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Målet med reguleringsordningen er, at lønnen på det offentlige og det private område skal følges ad. På den måde undgår man, at lønstigningerne for bibliotekarer og andre offentligt ansatte faggrupper kommer alt for meget bagefter stigningerne på det private område. Udmøntningen fra reguleringsordningen forventes at være 0,72 % i kommuner og 0,71 % i regioner og 0,47 % på statens område.

Hvor kommer pengene fra? 

I den offentlige debat også blandt mange offentligt ansatte, har der hersket tvivl om, hvor pengene fra den aftalte ramme skal komme fra?
Nogle spørger, om det for eksempel er fra de enkelte kommuners nuværende budgetter, de skal tages?

Sådan er dog ikke. For pengene bør i princippet tilføres den enkelte kommune, region, styrelse eller institution, og de bør altså ikke komme fra de eksisterende budgetter. Og der skal tages højde for resultaterne fra OK18 i de  økonomiaftaler, som er og fremadrettet bliver aftalt mellem eksempelvis regeringen og KL eller Danske Regioner.

En ting er dog sikkert: De aftalte lønstigninger sammen med udmøntningerne fra reguleringsordningen forventes at medføre en forbedret realløn for de offentligt ansatte.