I dag varsles konflikt på det kommunale og det regionale område

05-03-2018 af
Arbejdsgivere i kommuner og regioner får i dag at vide, at de rammes af konflikt, hvis ikke der opnås en forhandlingsløsning inden den 4. april.
En række organisationer med ansatte i kommuner og regioner har i dag den 5. marts 2018 varslet konflikt på det kommunale og regionale område. I fredags blev et tilsvarende varsel sendt til staten.

Efter at forhandlingerne mellem overenskomstparterne om OK18 er brudt sammen, forsøger man at løse uenigheden i Forligsinstitutionen, hvor der er forhandlinger tirsdag den 6. marts vedrørende det kommunale område. Lykkes det ikke at finde en løsning inden den 4. april, er organisationerne parate til at sende deres medlemmer i strejke.

- Vi ønsker stadig en forhandlingsløsning, men det ser ikke ud til, at arbejdsgiverne ønsker det samme. Derfor varsler vi nu også konflikt på det kommunale og regionale område. Vi er parate til at gå i konflikt for at sikre en reallønsudvikling og ordentlige arbejdsvilkår, siger formand for BF, Tine Segel.

Hvilke BF’ere skal strejke?

BF er i fuld gang med at kontakte de berørte medlemmer direkte. Der er udtaget en række kommunale og regionale arbejdspladser, som skal strejke i tilfælde af, at der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen. På følgende arbejdspladser er der udtaget BF-medlemmer til strejke fra den 4. april 2018:

  • Esbjerg kommune
  • Herlev kommune
  • Holbæk kommune
  • Høje-Taastrup kommune
  • Thisted Kommune
  • Aabenraa kommune
  • Økonomiforvaltningen i Københavns kommune
  • Aalborg Universitetshospital
  • Odense Universitetshospital

Se den samlede liste over udtagne kommunale og regionale institutioner her på Akademikernes hjemmeside

Scenarier for den kommende tid
Der findes flere forskellige scenarier for den kommende tid:

• Selvom der er varslet konflikt, betyder det ikke, at det ender med en konflikt. Der arbejdes hårdt på at finde en løsning gennem forhandling. I så fald afblæses strejkevarslerne igen. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i op til to gange 14 dage. Det betyder, at konflikten udsættes.

• Organisationerne har løbende mulighed for at varsle nye arbejdspladser i konflikt for at lægge større pres på arbejdsgiverne. Dette betyder, at omfanget af konflikten vokser. De medlemmer, som evt. senere varsles i konflikt, skal først nedlægge arbejdet en måned efter varslet.

• Arbejdsgiverne har tilsvarende mulighed for at gøre brug af lockoutvarslet. Der kan både blive tale om punktlockout – altså lockout af udvalgte grupper og arbejdspladser -, en fuld lockout af alle offentligt ansatte, eller en lockout på det statslige, kommunale eller regionale område..


Vi informerer løbende BF’s medlemmer via nyhedsbreve, og du kan altid tjekke BF’s OK18-side.

Har du spørgsmål til overenskomstsituationen, er du velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen på 3888 2233 eller pr. mail på BF-forhandlingsafdeling@bf.dk.


Du kan også følge med på Facebook eller F's formands Facebook.