Lovændring beskytter udsatte borgere mod meningsløse ressourceforløb

01-06-2018 af
BF har sammen med 62 organisationer arbejdet for at få ny lov vedtaget, som gør op med urealistiske ressourceforløb. Godt, at der bliver rettet op, men vi holder øje med udviklingen, siger BF’s formand.

Et enigt folketing har vedtaget en ny lov, som kan få stor betydning for syge, handicappede og nedslidte borgeres mulighed for at få førtidspension eller fleksjob. Færre udsatte borgere vil nemlig fremover skulle igennem de krævende og i flere tilfælde frugtesløse ressourceforløb, før de kan få tilkendt førtidspensionen. 

BF er blandt de 63 organisationer, som i samarbejdet VærdigReform er gået sammen om at få forbedret den nu fem år gamle reform for førtidspension og fleksjob. 

Den nye lov tager i højere grad hensyn til den enkelte borger, blandt andet fordi kommunen skal kunne pege på en realistisk indsats for at forbedre borgerens arbejdsevne ved hjælp af ressourceforløb. 

BF ser positivt på den nye lov, men er samtidig opmærksom på, at udviklingen på området skal følges tæt for at sikre, at loven virker efter hensigten. 

Formand for Bibliotekarforbundet Tine Segel siger. 

- Indtil nu har flere været fanget i et formålsløst, strengt system, som har gjort dem mere syge i stedet for at hjælpe dem. Det er forhåbentligt slut nu, men vi holder fortsat øje med udviklingen. 

- Jeg er meget glad for, at vi med den nye lov fjerner presset fra den enkelte, som i forvejen er trængt op i en krog. Det åbner op for, at vi i fremtiden kan sikre, at syge og handicappede ikke tvinges ud i meningsløse ressourceforløb, som gør langt mere skade end gavn.

Beskæftigelsesministeriet skriver i en pressemeddelelse, at det forventer at færre personer vil være i ressourceforløb som følge af lovændringen. 

I indholdsløst ressourceforløb? 
BF opfordrer alle, som er i et indholdsløst ressourceforløb til at kontakte BF på bf@bf.dk eller på tlf. 38 88 22 33.  Vi hjælper dig med at få din sag revurderet hos kommunen.  

BF anbefaler, sammen med de andre organisationer i VærdigReform-samarbejdet, at alle borgere i ressourceforløb kan sende nedenstående tekst til sin sagsbehandler på jobcentret efter d. 1. juni. 

 ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.”

For flere informationer kan du også læse pressemeddelelsen fra VærdigReform her