OK18-resultater er godt nyt for mange BF’ere

09-05-2018 af
Reallønsstigninger, sikring af den betalte spisepause, kroneforhøjelse på AC-løntrin 1 og 2 og en ny pulje til udvikling af digitale kompetencer og lederskab på folkebibliotekerne. Der er mange ting at glæde sig over fra resultaterne af OK18, vurderer BF’s formand Tine Segel.
BF's formand Tine Segel er godt tilfreds med OK18-resultatet og fremhæver blandt andet spisepausen og reallønssikringen som vigtige resultater. Foto Jakob Boserup

Resultaterne fra overenskomstforhandlingerne berører mange BF’ere, som i den kommende overenskomstperiode vil opleve forbedringer af løn- og arbejdsvilkår. 

Ud over at retten til den betalte spisepause nu står i overenskomsten, er gruppen af BF’s administrative medarbejdere på det statslige område igen omfattet af AC-overenskomsten.
Det glæder BF’s formand Tine Segel. 

- Jeg er godt gammeldags stolt over de resultater, BF sammen med de andre organisationer har kunnet nå frem til. Vi fik en løsning for alle, hvor vi kom i mål med både løn og retten til betalt frokostpause. Vi har også fået overenskomstsikret det administrative personale på blandt andet gymnasier og professionshøjskoler, så vi har virkelig fået en sejr i hus, siger hun og tilføjer. 

- Det er lykkedes, fordi vi stod sammen, mens forhandlingerne stod på, og jeg vil gerne igen takke alle de aktive medlemmer og tillidsrepræsentanter, som var på gaden og deltog i aktioner. Vi fik for alvor vist arbejdsgiverne, at nok er nok. 

BF’s forhandlinger med KL har desuden ført til, at der ansøges om AUA-midler (pulje til udviklingsmæssige aktiviteter) til et partsprojekt i overenskomstperioden om digitale kompetencer under titlen: digitale kompetencer og lederskab i folkebibliotekerne. Der ansøges om 1,5 millioner kroner.
 
Forhandlingerne har udover reallønstigningerne, den betalte spisepause og andre overenskomstsikrede rettigheder også skudt krav fra Finansministeriet om individualisering af lokale lønforhandlingerne til hjørnet. Kravet var her, at alle medlemmer selv skulle forhandle deres lokale tillæg. Desværre lykkedes det ikke BF at nå igennem med et krav om forbedringer på vagttillægget hos KL. Derfor arbejder vi videre med dette område via BF’s tillidsrepræsentanter.
 
Du kan læse mere om resultaterne på www.bf.dk/ok18.