Odsherred bibliotek går til grænsen i brugen af frivillige

11-04-2018 af
En annonce, som efterspørger frivillige sommerværter til Odsherred bibliotek, vækker bekymring i BF. Initiativet bevæger sig på grænsen af, hvad man bør sætte frivillige til i bibliotekerne, mener BF’s formand, som den 10. april udtalte sig til Nordvestnyt om sagen.
- Vi er ikke imod frivillighed og samskabelse, når bare man bruger det som et supplement til det eksisterende bibliotekstilbud, der bygger på bibliotekarfaglighed, siger Tine Segel, som mener, at den måde, opslaget om sommerværter er formuleret på, kan misforstås. 

Typiske bibliotekaropgaver

Der er nemlig elementer i stillingsopslaget, som taler for, at sommerværterne lige så godt kunne blive ansat som bibliotekarer efter akademikeroverenskomsten. Dertil kommer, at annoncen er udformet som et stillingsopslag, hvor opgaver og ansvar beskrives. Sommerværten skal blandt andet ”indtage værtsrollen på biblioteket,” får mulighed for ”at formidle”, ”købe nye materialer”, ”lave en booktalk eller kreaværksted for de besøgende” og ”lave biblioteket om til et temabibliotek.”


Alle disse arbejdsopgaver er opgaver, som faguddannet personale også tager sig af.

Der ridses desuden et tidsrum op for vagter, som vedkommende skal dække. Endelig skal man til samtale hos bibliotekschefen for at komme i betragtning som sommervært.

- BF har medlemmer, som har vikariater, og som jo ville kunne bruge sådan nogle timer til at komme i job, samt opretholde deres erfaring og eventuelle ret til dagpenge. Man skal være opmærksom på, hvordan man formulerer den slags opslag, og hvilke konsekvenser det kan få for bibliotekernes udvikling, siger Tine Segel.

BF’s formand i dialog med chefen
BF’s formand har været i kontakt med lederen af Odsherred Biblioteker og Kulturhuse, Jesper Lorenzen Bertelsen om sagen.

- Vi har haft en god dialog, og der er ikke tvivl om, at han er en chef, der virkelig vil det biblioteksfaglige og har ambitioner for bibliotekerne i Odsherred. Men jeg har stadig en bekymring, fordi initiativet bevæger sig på grænsen, og man kan diskutere, om det ikke går over grænsen i en tid, hvor der er pres på og besparelser i den offentlige sektor, siger Tine Segel til Nordvestnyt.

Jesper Lorenzen Bertelsen mener ikke, at han er gået over grænsen i sit opslag.

- Det er ment som en sjov event og er på ingen måde et forsøg på at presse bibliotekarer ud. Tværtimod er der afsat flere bibliotekartimer til eventen, fordi der skal bruges bibliotekarer til at hjælpe værten, siger han til Nordvestnyt.