Sammenbrud i OK18-forhandlingerne

23-02-2018 af
Fredag eftermiddag brød OK18-forhandlingerne på det statslige område sammen. Forhandlingsrammen er så lille, at den ikke sikrer de statsansattes realløn i den kommende overenskomstperiode. Det er uacceptabelt for BF og de øvrige organisationer på det offentlige område.

Efter mange og lange forhandlinger i Finansministeriet er forhandlingerne om OK18 nu brudt sammen på det statslige område. Det er den manglende forhandlingsvilje omkring den økonomiske ramme, der skiller parterne ad. Her fastholder staten en ramme, der end ikke sikrer de statsansattes realløn, og dermed vil de statsansatte opleve at blive fattigere i løbet af de næste tre år.

Det er urimeligt, mener fagbevægelsen. For ved de seneste tre overenskomstfornyelser, har de offentligt ansatte holdt for lønmæssigt på grund af den økonomiske krise, men den er nu overstået. Derfor skal medlemmerne også have del i den økonomiske vækst. Og det billede arbejdsgiverne forsøger at male med en lønfest på det offentlige område, passer ikke med den virkelighed, de offentligt ansatte oplever. 

BF og de øvrige forbund ærgrer sig over sammenbruddet.

- Vi ønsker på ingen måde konflikt. Men vi kan ikke få mandat fra vores medlemmer til endnu en kriseoverenskomst uden reallønsfremgang, mens dansk økonomi er i vækst, siger BF’s formand Tine Segel.

Onsdag den 28. februar kan der tidligst varsles konflikt, og i så fald vil en strejke træde i kraft pr. 1. april. Her vil fagforbundene udtage 10 til 15 procent af medlemmerne. BF vil i den forbindelse kommunikere til berørte medlemmer enten via deres tillidsrepræsentant eller direkte. Det er også muligt, at arbejdsgiverne vælger at lockoute. BF har i tilfælde af en konflikt valgt at tilbyde BF’s berørte medlemmer konfliktlån. Se mere her. Og se mere om de generelle OK-forhandlinger her.