Stærke faglige stemmer i Facebook-debat

10-12-2018 af

Facebook-gruppen ”Ordet er frit – biblioteket er dit” er kulturministeriet og KL's metode til at inddrage almindelige borgere i debatten om fremtidens biblioteker. BF's stedfortrædende formand Jette Fugl glæder sig over, at mange medlemmer også tager ordet i denne facebookgruppe. 

I slutningen af oktober måned skød kulturministeren og KL en debat om fremtidens folkebibliotek i gang. Bl.a. inviterede de med Facebook-gruppen ”Ordet er frit – biblioteket er dit” til at dele tanker til og idéer om, hvad folkebibliotekerne er, og hvad de skal være i fremtiden. Fra BF’s side er vi rigtig glade for, at så mange medlemmer har grebet invitationen og bidrager konstruktivt til debatten på Facebook. Vi kan samtidig læse, at der bliver rejst mange spørgsmål til folkebibliotekarerne, og nogle undrer sig måske over, hvor BF er henne i debatten.

BF har tidligere i processen via Bibliotekernes Dialogforum udarbejdet en række pejlemærker, som indspark til arbejdet, samt deltaget i den generelle debat. Se mere i BF's nyhed om pejlemærkerne

Vi har i BF valgt ikke at deltage aktivt i debatten på Facebook, fordi vi ser det forum som en mulighed for, at borgere og enkelte fagpersoner kan komme til orde, mens vi i BF som forbund ønsker en mere direkte dialog med Kulturministeriet og KL om fremtidens folkebiblioteker, som vi og de øvrige organisationer omkring folkebibliotekerne er blevet stillet i udsigt. Den proces ser stedfortrædende formand Jette Fugl frem til, lige som hun opmærksomt følger den generelle debat på området. 

- Det er positivt med forskellige stemmer i debatten. Det viser, at der er en stor interesse for folkebibliotekerne, og jeg håber, at der er endnu flere forskelligartede biblioteksbrugere, der vil deltage for at nuancere debatten om folkebibliotekernes fremtid. Samtidig er det også godt med de faglige stemmer, der markerer sig. Igen oplever vi et stort fagligt engagement blandt BF’s medlemmer. Facebook-initiativet er en god mulighed for at få en indsigt i ønsker og idéer til fremtidens folkebiblioteker, og i BF følger vi naturligvis debatten. Vi ser samtidig frem til, at organisationerne på biblioteksområdet til foråret skal have en mere formel dialog med Kulturministeriet og KL om de udfordringer, bibliotekerne står over for, og de potentialer som vi ser, siger Jette Fugl.