Staten, KL og Danske Regioner varsler lockout - cirka 440.000 medarbejdere er omfattet

07-03-2018 af

Finansministeriet har den 7. marts varslet lockout af 120.000 ud af 180.000 medarbejdere i staten. Lockouten kan træde i kraft 10. april, hvilket er seks dage efter, at de faglige organisationers strejke er igangsat. Senere samme dag har Regionerne og KL også varslet lockout. I alt kan op mod 440.000 offentligt ansatte bliver lockoutet.

Med den statslige lockout optrappes konflikten i forhold til det strejkevarsel, fagbevægelsen kom med fredag den 2. marts, hvor 10 procent af de statsansatte var udtaget til konflikt. Finansministeriets konflikt omfatter næsten alle statsansatte. Dog er tjenestemænd, ledere og en række ansatte, der hører til statens nødberedskab er ikke omfattet af lockoutet. 

Optrapningen af konflikten var forventet, men den ærgrer BF’s formand Tine Segel meget.

- Arbejdsgiverne vil med denne lockout gøre konflikten så voldsom, at regeringen griber hurtigt ind. Det har været min frygt under hele dette forløb, at arbejdsgiverne ikke var interesserede i reelle forhandlinger og forløbet minder meget om aftalt spil, og det er dermed et angreb på den danske model, siger hun og understreger, at man fra fagbevægelsens side meget gerne vil finde en løsning ved forhandlingsbordet.

- Jeg opfordrer til, at arbejdsgiverne tænker på, hvilket signal man sender til sine medarbejdere ved at føre så aggressiv en politik. Jeg frygter et omfattende tillidsbrud, der vil påvirke den offentlige sektor i mange år fremover, hvis de gør alvor af truslerne, siger Tine Segel.

I øjeblikket forhandles der i Forligsinstitutionen. Forligsmanden kan desuden udskyde konflikten i to gange 14 dage. 

Også lockout i regionerne

Danske Regioner varsler - ligesom staten - lockout. Op imod 70.000 regionalt ansatte kan dermed blive berørt af en konflikt i regionerne. Det præcise omfang af lockouten er ikke endelig fastlagt, skriver Danske Regioner, men skriver dog, at »det er givet, at de største sygehuse rammes bredt af strejkevarslet og dermed også af lockouten. Et skøn ud af de foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt - svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne«. 

En lockout på regionernes område kan træde i kraft d. 10/4 2018
Regionerne har udsendt en liste over hospitaler/områder, der kan blive berørt

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup
 • Sygehusenhed Midt
 • Sygehusenhed Vest
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospital Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Holbæk Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Sønderjylland – Sønderborg
 • Friklinikken - Grindsted
 • Sygehus Lillebælt – Middelfart
 • Syddanske Vaskerier - Odense
 • Alle regionshuse
Kommunernes Landsforening har besluttet at lockoute 250.000 ansatte. Det er endnu ikke oplyst, hvilke arbejdspladser, der bliver berørt her.

BF vil kontakte de medlemmer, der bliver berørte af lockouten på det statslige og regionale område.

Du kan følge med i OK-forhandlingerne her

Nyheden er opdateret onsdag kl 16.24 med nyheden om, at også regionerne og KL varsler konflikt.