Statsligt OK18-aftale

28-04-2018 af
Så er der også fundet en løsning på det statslige område.

- Det er en sejr for fællesskabet, at vi nu også har fået en OK18-aftale på det statslige område, og det viser, hvad et stærkt sammenhold betyder, siger en meget glad og lettet formand for BF ovenpå et meget langt forhandlingsforløb om OK18, der sluttede lørdag den 28. april, hvor også parterne på det statslige område nåede frem til en aftale om en kommende overenskomst.


Inden da var der først indgået aftaler på det kommunale og regionale område.


Også på det statslige område er det lykkedes at nå frem til en overenskomstmæssig sikring af spisepausen, en lønudvikling svarende til det private og en afskaffelse af privatlønsværnet.

- Det har været et meget langt og sejt forløb for vores forhandlere, og jeg er meget stolt over og glad for den opbakning, som BF'erne har vist ved at lave aktioner over hele landet og på sociale medier. Det har alt sammen haft betydning for, at vi er lykkedes med at nå frem til en aftale, og derfor vil jeg meget gerne sende en meget stor tak til alle medlemmerne, siger Tine Segel.