Støtteerklæring: Bibliotekarforbundet støtter Dansk Jernbaneforbunds kamp for ordentlige arbejdsvilkår

05-12-2018 af

Bibliotekarforbundet sender solidariske hilsener til vores kollegaer i Dansk Jernbaneforbund, der lige nu kæmper en vigtig kamp for ordentlige arbejdsvilkår.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse udtrykker sin fulde opbakning til Jernbaneforbundets kamp for ordentlige arbejdsvilkår.

Dansk Jernbaneforbund oplever i øjeblikket et angreb på deres overenskomst, retten til medindflydelse, arbejdstidsregler og på antallet af tillidsrepræsentanter.  Det er dybt bekymrende.

Når DSB fra den ene dag til den anden opsiger årtiers lokalaftaler og kutymer, vil fjerne medarbejdernes mulighed for medindflydelse, gennemtvinge massive forringelser af arbejdstidsreglerne og skære i antallet af tillidsrepræsentanter, så er det ikke bare et anliggende for kollegaer i Jernbaneforbundet. Det vedrører hele fagbevægelsen – fordi det er et angreb på den danske model.

Frederiksberg den 5. december 2018